Fråga oss här!
Vi jobbar för

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Detta är Naturvetarnas yttrande avseende remiss Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (Ds 2012:57). Promemorian föreslår att en möjlighet för gravida egenföretagare att få graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön införs i socialförsäkringsbalken. Naturvetarna ställer sig positiva till förslaget.

Publicerad: Uppdaterad:

Ett av syftena som anförs i utredningen, att eftersträva en ökad balans i försäkringsvillkoren mellan anställda och företagare genom tydligare och bättre regler, är lovvärt.

Likabehandling och likvärdighet mellan företagare och anställda borde vara självklart och att uppnå detta är det tyngsta skälet för att ändra i socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringssystemen bör av denna anledning vara oberoende av om inkomsten kommer från en anställning, uppdrag (t.ex. konsultuppdrag som egen företagare), utbildningsbidrag eller stipendium.

Den förändring som föreslås i remissen är visserligen ett steg i rätt riktning för egenföretagare men löser inte det grundläggande problemet; nämligen att det sociala trygghetssystemet inte omfattar alla. Självfallet borde också doktorander och postdoks på utbildningsbidrag och stipendium, oavsett kön, kunna kopplas till det sociala trygghetssystemet i sin helhet. Detta kan inte vara förknippat med någon större kostnad om insättningar till systemet går att lösa för dessa grupper.

Läs hela remissvaret

Läs promemorian på regeringens webbplats

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan