Fråga oss här!
Vi jobbar för

Förslag till mindre styrelser på universitet och högskolor

Utbildningsdepartementets promemoria innehåller förslag som innebär att det skapas möjlighet för statliga universitet och högskolor att ha en styrelse med 11 i stället för 15 ledamöter om det finns skäl för det med hänsyn till högskolans behov. Naturvetarna är positiva till förslaget så länge som lärare och studenter har rätt att utse (minst) tre ledamöter var till styrelsen som idag eller minst 2 ledamöter var i en styrelse med 11 ledamöter.

Publicerad:

I promemorian föreslås också att ordföranden i styrelsen inte får vara anställd vid universitetet eller högskolan. Naturvetarna är positiva till förslaget och anser att det är mycket viktigt att roll- och ansvarsfördelningen i ledningen för ett lärosäte är utformad på ett tydligt och ändamålsenligt sätt. En välfungerande ledning är en nödvändighet för en god arbetsmiljö och hög kvalitet i utbildning och forskning.

Läs hela Naturvetarnas remissvar om Förslag till mindre styrelser på universitet och högskolor här. 

Tobias Lundquist

Utredare/internationell sekreterare

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies