Fråga oss här!
Vi jobbar för

Förslag till direktiv om forskning, studier, elevbyte, avlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au-pairarbete

I ett nytt direktiv från Europeiska Kommissionen föreslås förändrade regler som ska göra det enklare och mer attraktivt för ett antal grupper att söka sig till EU-området. Förslaget omfattar forskare, studenter, elever, trainees, volontärarbetare och au-pairer. Naturvetarna är över lag positiva till förslaget och tycker att det är jättebra att man vill underlätta för tredjelandsstudenter och forskare att stanna i Europa.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna är dock tveksamma till att de åtgärder som förslås är de bästa tänkbara om målet med direktivet är att öka rörligheten. På den europeiska nivån framstår den restriktiva invandringspolitiken som finns i många länder som ett större hinder för att fler ska söka sig till Europa. Ur svenskt perspektiv tror vi att systemet med studieavgifter för utländska studenter är den största barriären. Mer effektiva åtgärder skulle således vara att göra migrationspolitiken mer generös och harmoniserad, samt att ta bort studieavgifter för utländska studenter.

Läs Naturvetarnas remissvar

Bakgrund och sammanfattning av förslaget från Europeiska Kommissionen

Förslaget från Europeiska Kommissionen

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies