Frågor & svar
Vi jobbar för

Förändring av skogsutbildningarna 2030

SLU har för avsikt att förändra sitt utbildningsutbud för att kunna attrahera fler studenter och tillgodose framtida kompetensbehov. 

Publicerad:

Naturvetarna tycker att det är riskfyllt för ett universitet med tydlig naturvetenskaplig profil att övergå till att likt andra universitet utbilda bredare mot samhällsvetenskap och ekonomi, utan att bibehålla den naturvetenskapliga grundförståelsen. Risken är uppenbar att studenter från SLU framöver kommer att få svårt att konkurrera med examinerade från tekniska högskolor, där naturvetenskaplig behörighet kommer att fortsätta vara ett krav.

Naturvetarna är positiva till att SLU:s utbildningar i högre grad harmoniseras med Bolognaprocessen, då det underlättar rörligheten nationellt och internationellt. Vi ser inte heller några problem med att byta namn på utbildningarna för att fler ungdomar ska få upp ögonen för de karriärmöjligheter som skogsbranschen erbjuder.

Läs hela Naturvetarnas yttrande här. 

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera