Fråga oss här!
Vi jobbar för

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

Naturvetarna har svarat på remissen Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32) kring förslag om ändringar i bland annat socialförsäkringsbalken.

Publicerad:

I 2017 års regleringsbrev för Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan fick myndigheterna i uppdrag att i samverkan se över befintligt regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringsinsatser. Utgångspunkten för översynen skulle vara att regelverket ska underlätta för deltagare i rehabiliteringssamverkan att ta del av Arbetsförmedlingens insatser samtidigt som individens försörjning inte ska påverkas. Denna promemoria har sin utgångspunkt i det som föreslagits av myndigheterna.

Förbundet ställer sig positiva till de allra flesta delar i förslaget. Att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt har sett över vissa risker för individer att hamna mellan stolarna och föreslagit åtgärder för att komma till rätta med detta är positivt. Naturvetarnas uppfattning är att medlemmar i dagsläget löper en risk att hamna i kläm mellan myndigheterna i vissa situationer, när de är oförmögna att arbeta. Att åtgärder nu vidtas, i denna utredning och i andra, för att minimera denna risk ser förbundet som alldeles nödvändigt.

Förbundet har däremot en avvikande syn avseende vad som ska gälla vid införandet av de nya bestämmelserna för de som varit i rehabilitering innan den 1 mars 2019. Att som det nu föreslagits är den försäkrade som ska begära att föreskrifterna i den nya lydelsen tillämpas i fråga om ersättningsdagar som inträffar efter ikraftträdandet är ingen bra praxis. Det är inte rimligt att förvänta sig att försäkrade ska ha den detaljkunskapen om bestämmelserna. Därför är det lämpligare att de nya bestämmelserna från den 1 mars 2019 omfattar alla kommande ersättningsdagar, oavsett när den arbetslivsinriktade rehabiliteringen påbörjats.

Läs hela remissvaret här

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies