Fråga oss här!
Vi jobbar för

Förändringar i två föreskrifter som berör djursjukvård

Naturvetarna har yttrat sig över en remiss från jordbruksverket som avser förändringar i två föreskrifter som berör djursjukvård. Det är främst utifrån ett värnande om legitimationen för djursjukskötare och dess legitimitet såväl på kort som på lång sikt som vi har yttrat oss i frågan.

Publicerad: Uppdaterad:

I den ena av föreskrifterna föreslås nämligen att djurvårdare under en övergående period ska få utföra vissa arbetsuppgifter som egentligen ingår i djursjukskötarnas legitimation. Naturvetarna anser att de föreslagna ändringarna de facto urholkar legitimationen för djursjukskötare och i hög grad kompromissar med lagstiftningen. Vi avstyrker därför förändringen.

Vi föreslår att bristen på djursjukskötare, som är bakgrunden till Jordbruksverkets förslag, istället kan adresseras med andra åtgärder. Man bör se över de övergångsreglerna som finns för legitimation för djursjukskötare genom att man gör dem mer generösa, förlänger dem och marknadsför denna utökade möjlighet på bred front.

En annan problematik med Jordbruksverkets förslag är att man i stort går arbetsgivarnas ärende, trots att de åtminstone delvis har ett ansvar för den uppkomna bristsituationen. Djursjukskötare har i regel haft en väldigt liten förtjänst av sin legitimation och det är därför inte förvånande att det finns relativt många som har valt att inte utnyttja övergångsreglerna. Ska man attrahera kompetens, inte minst när det råder brist på arbetsmarknaden, måste man konkurrera med bland annat lön och villkor.

Genom att se över övergångsreglerna för legitimationen får arbetsgivarna incitament att genomföra nödvändiga organisationsförändringar som en konsekvens av legitimationen för djursjukskötare, vilket merparten av arbetsgivarna inte har gjort under de fyra år som legitimationen hittills har funnits. Arbetsgivarna får också incitament att uppmana djurvårdare att ta legitimation som djursjukskötare samt visa att de värdesätter djursjukskötares kompetens med en sådan lösning.

Läs hela Naturvetarnas yttrande avseende remiss om nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter D8 och D9

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan

Kommentarer

Jenny Marek 2013-10-30

Tack! Äntligen någon som för vår talan!
Kommentera