Vi jobbar för

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Naturvetarna är positiva till regeringens förslag om att införa en skattereduktion för fackföreningsavgift. Skattereduktionen möjliggör ökad anslutningsgrad till fackförbund, vilket i sin tur gynnar den svenska modellen. Även satsningar på kommunikation i frågan är önskvärt, skriver Naturvetarna i ett remissvar. 

Publicerad:

Regeringen föreslår ett återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor. Förslaget är i linje med den modell som användes för detta syfte 2002-2006.

Utredningen slår fast att den svenska modellen bygger på starka parter som tillsammans tar ansvar för lönebildningen och villkoren på svensk arbetsmarknad. En väl fungerande partsmodell fordrar en hög organisationsgrad där en hög andel av såväl arbetsgivare som arbetstagare väljer att organisera sig.

Naturvetarna är positiva till förslaget att införa en skattereduktion för fackföreningsavgift, då förbundet anser att detta är positivt för våra medlemmar. Om denna insats kan få en stor medial spridning, kopplat till vikten av den svenska modellen och parternas betydelse på den svenska arbetsmarknaden, ökar möjligheterna för att anslutningsgraden till fackförbund på sikt blir högre. Därför anser förbundet att en kommunikativ insats från regeringen i denna fråga också skulle vara önskvärd. För att öka oddsen för en sådan utveckling skulle dock det allra bästa enligt förbundet vara att göra flera parallella insatser som stärker fackförbund och arbetslöshetskassor och som tydligt visar att regeringen värdesätter den svenska modellen högt.

Läs Naturvetarnas remissvar för Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies