Fråga oss här!
Vi jobbar för

Vägar till ett effektivare arbetsmiljöarbete

Naturvetarna har svarat på Miljömyndighetsutredningens slutbetänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete. Förbundet har medlemmar som arbetar i hela kedjan och i alla aspekter av det miljöarbete som utredningen berör och har i svaret fokuserat på förslaget att inrätta Miljöinspektionen.

Publicerad: Uppdaterad:

Förbundet anser att nuvarande organisation för tillsynen uppvisar alltför stora variationer runtom i landet. Organisationen kring miljö- och hälsoskydd bör renodlas och bedrivas av en huvudman där tillsynen är likformig över landet, utan risk för otillbörlig påverkan och/eller intressekonflikter anser Naturvetarna.

Tyvärr är utredningen inte tillräckligt tydlig om ambitionen är att ta ett samlat grepp om all tillsyn. Miljöinspektionens relation/roll till den kommunala tillsynen måste vid ett eventuellt genomförande uttryckas på ett tydligare sätt enligt Naturvetarna, då detta är den största poängen med en tydlig huvudman för tillsynen. Det är också av största vikt att man vid ett inrättande av myndigheten åstadkommer en regional/lokal organisation där man kan motverka resurs- och kompetensbrist.

Naturvetarna är försiktigt positiva till Miljöinspektionen och ser fram emot att få vara delaktiga i processen vid ett inrättande. Skulle förslaget genomföras är det ytterst viktigt att man inte tappar något i kunskap, kompetens och erfarenhet. I den organisationsutredning som föreslås i slutbetänkandet, där en fördjupad konsekvensanalys ska göras, är det därför viktigt att fackliga representanter får delta i referensgrupper i alla skeden av processen.

Läs hela Naturvetarnas yttrande här

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies