Fråga oss här!
Vi jobbar för

Gör det enklare! (SOU 2012:33)

Naturvetarna är i grunden positivt inställda till förslaget att inrätta fyra nya myndigheter inom vård- och omsorg. Det är bra att en ny statlig myndighet föreslås få ett samordnat ansvar för tillsyn och inspektion.
Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna förespråkar en sådan uppdelning när det gäller all tillsyn i Sverige, då kontrolluppdraget behöver renodlas. Naturvetarna är därför starkt kritiska till att Inspektionen för vård och omsorg har startats under tiden som detta förslag är ute på remiss och med en annan struktur än i förslaget. En halvmesyr!

Mot bakgrund av att det är en så pass omfattande omstrukturering anser vi vidare att det är bäst att genomföra förändringarna i flera olika steg. Man har i utredningen undervärderat skillnader i kultur, rutiner, system, arbetssätt, lokalisering, verksamhetsområden och erfarenheter när 12 olika organisationer ska bli till fyra. Om utredningens förslag skulle bli verklighet så förutsätter Naturvetarna att organisationskommittéernas arbete kring bemanningsplaner kommer att vara mer djuplodande utifrån kompetensbehovet på de nya myndigheterna. Genomförs ett sådant arbete mer förutsättningslöst med fackförbund involverade är det inte alls säkert att det blir en besparing på årsarbetskrafter.

Läs hela remissvaret till Gör det enklare!

Förslaget finns på Regeringens webbplats

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies