Fråga oss här!
Vi jobbar för

Börja med forskarnas anställningsvillkor!

Till forskningspropositionen 2016 är Naturvetarnas budskap enkelt – börja med forskarnas anställningsvillkor och skapa förutsättningar för lärosätena att vara goda arbetsgivare.

Publicerad: Uppdaterad:

För Naturvetarna är forskarna den naturliga startpunkten för forskningspolitikens utformning. För att Sverige ska få högkvalitativ och konkurrenskraftig forskning krävs forskare som vill och kan ägna sig åt forskning; i akademin, näringslivet och offentlig sektor. Goda villkor för forskare är en nyckelfaktor för forskningens framtid. Forskningssystemet ska riggas så att resurser som satsas på högre utbildning och forskning utnyttjas effektivt och så att forskarna har förutsättningar att fungera och prestera.

Naturvetarnas främsta uppmaning till regeringen inför den forskningspolitiska propositionen är därför enkel: börja med forskarnas anställningsvillkor. Utan att de problem som forskare och universitetslärare brottas med idag åtgärdas riskerar alla satsningar på att stärka forskningen att få liten eller ingen effekt. Regeringen kan inte styra varken lärosätenas hantering av sin personal eller de forskningsintensiva företagens beslut om etableringsort. Men regeringen äger makten över universitetsledningarnas uppdrag och mandat och regeringen kan påverka hur villkoren för FoU-företag ser ut.

Naturvetarnas förslag till åtgärder:

 • samordna systemen för högre utbildning och forskning.
 • skapa förutsättningar för lärosätena att vara goda arbetsgivare.
 • öka resurserna som satsas på högre utbildning och forskning.
 • dela upp de statliga forskningsmedlen i två separata potter; en för basfinansiering, fördelade direkt till lärosätena, avsedda att finansiera tjänster och infrastruktur. Den andra potten ska gå via de statliga forskningsråden och endast finansiera forskningsprojekt samt utbildnings- och post dok-tjänster.
 • se över hur Högskoleförordningen och lagen om anställningsskydd tillämpas i syfte att försvåra missbruk av visstidsanställningar.
 • tydliggör regelverket kring post dok-anställningar så att dessa inte kan staplas på varandra.
 • ställ krav på att stipendier som finansierar anställning går via lärosätet och omvandlas till lön.
 • uppmuntra akademin att reformera meriteringssystemet och bredda synen på vad som är meriter.
 • ge högskolan ett tydligt uppdrag att arbeta för ökad mångfald och jämställdhet.
 • ställ krav på att alla tjänster utlyses internationellt och i öppen konkurrens.
 • stimulera akademin att arbeta för ökad arbetslivsanknytning i forskning och ökad forskningsanknytning i utbildningen.
 • underlätta och skapa incitament för samverkan.
 • röj hindren för internationell mobilitet.
 • underlätta kombinationsanställningar och andra former av delade tjänster.
 • överväg att ge de nationella forskningsinstituten i uppdrag att verka som matchmaker mellan akademi och näringsliv.
 • skapa förutsättningar för forskningsintensiva företag att vilja verka i Sverige.
 • förenkla tester av kommersialiserbara forskningsresultat i verkliga miljöer.
 • säkerställ att akademins strukturer understödjer medverkan i också tidskrävande forsknings-projekt.

Läs hela Naturvetarnas inspel till forskningsproppen 2016 här.

I oktober träffade Naturvetarna utbildningsdepartementet för ett samtal inför forskningspropositionen.

Läs om mötet i en intervju med Sofie Andersson, utredare för utbildnings- och forskningspolitik på Naturvetarna.

Text: Sofie Andersson

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies