Fråga oss här!
Vi jobbar för

Remisser

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Naturvetarna har besvarat betänkandet om Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78).

Läs mer

Framtidens specialistsjuksköterska

Naturvetarna har svarat på promemorian om Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).

Läs mer

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Naturvetarna har svarat på promemorian om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Fi2018/03894/S2).

Läs mer

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Naturvetarna har svarat på Finansdepartementets remiss om Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2018/03888/S1).

Läs mer

Förlängd omfattning och reviderade examensmål för yrkesexamina vid SLU

Naturvetarna har svarat på promemorian Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges lantbruksuniversitet (N2016/05317/SK). 

Läs mer

Möjliga samverkansarenor för framtidens vårdkompetens

Naturvetarna har fått möjlighet att tycka till om en utredning om samverkansarenor för framtidens vårdkompetens.

Läs mer

Student- och forskardirektivet

I promemorian föreslås de bestämmelser som bedöms nödvändiga för att genomföra student- och forskardirektivet i svensk rätt. Direktivet ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.

Läs mer

Tillitsutredningen

Tillitsdelegationen har lagt fram en rad förslag och rekommendationer för att minska detaljstyrningen och på så sätt öka handlingsutrymmet för medarbetare inom kommuner och landsting. Naturvetarna ställer sig i stort sett positiva till Delegationens förslag och rekommendationer.

Läs mer

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

Naturvetarna har svarat på remissen Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32) kring förslag om ändringar i bland annat socialförsäkringsbalken.

Läs mer
Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies