Fråga oss här!
Vi jobbar för

Remisser

Agenda 2030

Naturvetarna har besvarat slutbetänkandet av Agenda 2030-delegationen "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet" SOU 2019:13.

Läs mer

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Naturvetarna har besvarat betänkandet om en långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).

Läs mer

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Naturvetarna har besvarat betänkandet om Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78).

Läs mer

Framtidens specialistsjuksköterska

Naturvetarna har svarat på promemorian om Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).

Läs mer

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Naturvetarna har svarat på promemorian om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Fi2018/03894/S2).

Läs mer

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Naturvetarna har svarat på Finansdepartementets remiss om Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2018/03888/S1).

Läs mer

Förlängd omfattning och reviderade examensmål för yrkesexamina vid SLU

Naturvetarna har svarat på promemorian Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges lantbruksuniversitet (N2016/05317/SK). 

Läs mer

Möjliga samverkansarenor för framtidens vårdkompetens

Naturvetarna har fått möjlighet att tycka till om en utredning om samverkansarenor för framtidens vårdkompetens.

Läs mer

Student- och forskardirektivet

I promemorian föreslås de bestämmelser som bedöms nödvändiga för att genomföra student- och forskardirektivet i svensk rätt. Direktivet ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.

Läs mer
Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies