Fråga oss här!
Vi jobbar för

Remisser

Förändring av skogsutbildningarna 2030

SLU har för avsikt att förändra sitt utbildningsutbud för att kunna attrahera fler studenter och tillgodose framtida kompetensbehov. 

Läs mer

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos en arbetsgivare föreslås nu höjas från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

Läs mer

Inför forskningspropositionen 2021–2024

För att Sverige ska fortsätta vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer behövs ett forskningsklimat som ger anställda och arbetsgivare långsiktiga incitament, förutsägbarhet och goda villkor. Detta skulle leda till en mer positiv samhällsutveckling, ökad välfärd och en förstärkning av näringslivets konkurrenskraft.

Läs mer

Agenda 2030

Naturvetarna har besvarat slutbetänkandet av Agenda 2030-delegationen "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet" SOU 2019:13.

Läs mer

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Naturvetarna har besvarat betänkandet om en långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).

Läs mer

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Naturvetarna har besvarat betänkandet om Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78).

Läs mer

Framtidens specialistsjuksköterska

Naturvetarna har svarat på promemorian om Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).

Läs mer

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Naturvetarna har svarat på promemorian om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Fi2018/03894/S2).

Läs mer

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Naturvetarna har svarat på Finansdepartementets remiss om Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2018/03888/S1).

Läs mer
Dela artikel