Fråga oss här!
Vi jobbar för

Svempa 2009-09-04

Uppenbarligen har inte Michael T följt med i de senaste årens forskning. Tesen om att CO2-ökningarna styr temperaturerna är numera motbevisad, och man vet att det är helt andra mekanismer som dominerar klimatfrågan. Därmed inte sagt att CO2-halten i atmosfären är utan verkan - det är bara det att dess påverkan är obetydlig. Dessutom gynnas jordbruket av högre CO2-halter och det vore önskvärt att ökningen fortsatte, till att börja med mot 500 ppm.
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies