Fråga oss här!
Vi jobbar för

IPCCs hockeyklubba – olycksfall i arbetet eller bedrägeri?

I Naturvetare nr 4 kritiserar Ann-Marie Pendrill min artikel i nr 3 och hävdar, att IPCC känner till naturliga klimatvariationer. Bra! Jag skrev, att jag hade svårt att tro, att IPCC var så okunniga om jordens klimathistoria som rapporterna ger intryck av.
Publicerad: Uppdaterad:

Pendrills replik klargör IPCCs agerande. Om man mot bättre vetande ger sken av att den globala värmeökning, som kan konstateras under 80- och 90-talen är unik för millenniet, så är man inte bara manipulativ. Man är oärlig.

IPCCs rapport nr 3 år 2001 är den, som hittills haft mest inflytande. Den låg till grund för EUs och medlemsländernas ratificering av Kyotoprotokollet våren 2002.

Skapar illusion

I den del som var avsedd för snabbläsande politiker förekom fem gånger det diagram, som brukar kallas hockeyklubban. Klubbans raka skaft skapar illusionen, att medeltemperaturen på norra halvklotet var stabil fram till 1900-talet, då den börjar stiga.

Man får intrycket, att 1990 talet var det varmaste decenniet på 1.000 år. Dramatiken i temperaturhöjningen skapas av klubbans blad, som brant vinklar upp från skaftet. Den medeltida värmeperioden och den så kallade lilla istiden finns inte med. Även Al Gore har diagrammet i sin famösa bok.

Under kurvan korrekt 

IPCCs diagram är tryckt i fet stil. I engelskspråkiga medier kallas kurvan för The Hockey Stick Scam.
Den undre kurvan visar de korrekta temperaturvariationerna. Intelligenta läsare kan säkert svara på rubrikens fråga. 
 
Ingvar Fogstam
Civiljägmästare
 

Bildtext:
Kurvor som visar helt olika temperaturvariationer under det senaste årtusendet. Ingvar Fogstam hävdar att den undre är den mest korrekta.

 

Kommentarer

Lars Kamél 2010-05-20

Den verkliga förnekaren här är Kim Bergström, som förnekar att Hockeyklubban, för att inte säga hela klimahotshypotesen, är vederlagd flera gånger om och att det finns gott om bevis för en global medeltida värmeperiod. Det är helt obegripligt att folk kan komma och påstå att det finns oberoende undersökningar som bekräftar Hockeyklubban. Wegmanrapporten visar klart att dessa "oberoende" rapporter är gjorda av forskare som ingår i Manns sociala nätverk. De använder dessutom i stort sett samma data allihopa. Vad är det för "oberoende"? För övrigt påstod Mann att hans Hockeyklubba gällde för norra halvklotet, och inte globalt. Inte ens det lyckas Bergström få rätt på. För övrigt saknar Wikipedia, i alla fall den engelska versionen, all trovärdighet i klimatfrågor. En alarmist har varit framme och sett till att redigera eller ta bort så att allt ska vara vinklat mot klimatalarmism. Ja, det går verkligen att undra varför i övrigt intelligenta och välutbildade människor ständigt håller på och sprider myter och missuppfattningar i klimatfrågor.

Mats Frick 2009-09-05

Borde det inte vara policy från Naturvetarnas sida att begära källhänvisningar till bilder som åtföljer inlägg?

Rosemari 2009-08-31

Till Kim: Ursäkta att det tog några dagar för kommentaren att komma ut. Vi har fått nytt system för kommentarerna och därför missade vi den. Så lång tid ska det inte ta i fortsättningen.

Kim Bergström 2009-08-27

Manns hockeyklubba. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det här är säkert tionde gången jag får såga isär det här argumentet. Men det är å andra sidan precis som med de allra flesta av de här förnekarargumenten – de är vederlagda otaliga gånger men stiger likt en fågel Fenix ständigt upp ur askan av sin egen ruin. För det första är Manns kurva över tio år gammal. Precis som alla data som publiceras i jätterapporter som IPCC:s var den givetvis några år när den publicerades där. Den publicerades ursprungligen i Nature. Om en tio år gammal kurva är det bästa Fogstam och hans åsiktsfränder har att luta sig mot ... Att sedan påstå att IPCCs tredje rapport är den mest inflytelserika får stå för Fogstam. Personligen skulle jag säga att den fjärde betytt mycket mer, i synnerhet som Kyoto knappast ens hade ett symboliskt värde. För det andra, kurvan och den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. Svaret på detta står faktiskt att finna i det diagram som Fogstam presenterar. Den övre visar Manns påstående om den globala temperaturen, medan den undre visar temperaturen i Europa under samma period. Global temperatur, europeisk temperatur ... Inte riktigt samma sak kanske, även om vi européer kanske vill tro att vi representerar hela världen ibland. Mycket riktigt är det också så att allt tyder på att såväl den medeltida värmeperioden som den lilla istiden var regionala fenomen. Det finns gott om tecken på avvikande klimat under perioderna ifråga i andra regioner, men inte av någon global uppvärmning respektive nedkylning. Tvärtom tycks exempelvis Antarktis ha varit kallare. Andra regioner var våtare medan ytterligare andra var torrare. Möjligen var det någon slags jätte-El Nino, men man vet inte exakt. Man behöver inte gå längre än till Wikipedia för att få en uppfattning om detta. Räcker inte det så finns det gott om vetenskaplig litteratur på området. För det tredje, Fogstams argument hade kunnat ha ett värde om Mann var den ende som påstått att temperaturen följt en sådan kurva under de senaste århundradena, och om det fanns någon ens någotsånär enig forskarkår som pekat ut de förmenta hålen i hans teori och hans data. Men nu är det så att andra undersökningar med andra metoder och andra data har gett väldigt liknande resultat. Det är också så att de extra granskningar som Manns kurva och data fått gå igenom under åren har visat att de eventuella felaktigheter Mann gjorde sig skyldig till bara påverkar utseendet på kurvan i marginalen. Den pedagogiska effekten är fortfarande väsentligen densamma. Sen har som sagt många andra presenterat liknande kurvor. Man skulle ju hoppas att en akademiker som Ingvar Fogstam hade en viss vana att söka och ta till sig information, och att kritiskt granska den information han finner. Det är häpnadsväckande i vilken utsträckning dessa så kallade skeptiker misslyckas med att vara just skeptiska till sina egna favoritargument. Att ta reda på hur mycket och varför detta argument om Manns "hockeyklubba" är fel är inte särskilt svårt. Ändå misslyckas i övrigt intelligenta och välbildade människor titt som tätt med detta. Man undrar varför.
Kommentera