Fråga oss här!
Vi jobbar för

Frågetecken 2010-09-08

Vad händer med cytodiagnostikeryrket när man hittar en analyserbar (i bemärkelsen 99% säkerhet) markör för berörda cancertyper?