Fråga oss här!
Vi jobbar för

GMO – Välsignelse eller förbannelse?

Jag läste Lars-Erik Liljebäcks intressanta spalt i Naturvetare nr 5 om möjligheterna med GMO. Jag har några kommentarer och tillägg. GMO (genmodifierade organismer) är ett både missbrukat och missförstått uttryck.
Publicerad: Uppdaterad:

Generna är bärare av våra arvsanlag och överförs från organism till organism via den könliga fortplantningen. Generna förändras eller modifieras spontant i naturen, så kallade mutationer. Är dessa mutationer positiva för organismen, så överförs de nya förändrade generna från generation till generation, och organismer med de nya generna ökar i frekvens.

Detta kallas naturligt urval eller evolution enligt naturforskaren Darwin. På detta sätt har människan utvecklats från en svavelluktande mikro-organism i haven till en tvåbent individ som traskar omkring och förstör vår planet.
De flesta av våra nu odlade jordbruksgrödor växer inte i vilt tillstånd. De har en gång kommit från vilda arter som människan börjat odla. Under årtusenden har bonden valt plantor med önskvärda spontana genmodifieringar, som gett större kärnor, tjockare rötter etc.

Vitkål och blomkål

Så småningom liknade hans gröda inte längre de vilda släktingarna. Vitkål och blomkål är exempel på spontana genförändringar, som människan tagit till vara. Dessa kåltyper skulle inte ha överlevt i naturen. Detsamma gäller för till exempel vete och korn. Har någon sett  vildväxande brödvete eller foderkorn?
De senaste hundra åren har en mer vetenskaplig växtförädling vuxit fram. De spontana mutationerna har kompletterats med framkallade, och de spontana korsningarna har ersatts av planerade. Den moderne växtförädlaren har idag olika tekniker till sitt förfogande för att förändra gener och kombinera dem på önskvärt sätt.
Genmodifiering är alltså inget nytt under solen. Vad som dock är nytt, är att om en metod, som kallas transformation används för att överföra en gen, blir slutprodukten betraktad som GMO. Om samma gen överförs med vilken annan metod som helst, betraktas inte slutprodukten som GMO.

Motverkar cancer

Vi måste avdramatisera GMO. Transformation (GMO-metod) är en metod där en specifik gen på ett kontrollerat sätt kan överföras. Med övriga metoder (icke GMO) överförs ofta många gener i klump och växtförädlaren har sämre kontroll över processen. Med transformation (GMO) kan man också överföra gener som ej går att överföra med andra metoder, till exempel har man i England överfört gener, som bildar antioxidanter, från björnbär till tomat. Antioxidanterna motverkar cancer. I Afrika har man överfört en gen från ris till stärkelsebanan. Denna gen ger resistens mot en svampsjukdom. F

örsöksodlingarna med stärkelsebananerna blev plundrade av lokala bönder, inte för att de var GMO-motståndare, utan för att de ville ha plantorna att odla eftersom deras egna var sjukdomsangripna och deras barn svalt. Stärkelsebanan är en basföda i delar av Afrika.

På grund av felaktig information har allmänheten blivit negativt inställd till GMO, vilket lett till att ett alldeles för omfattande testsystem och regelverk har inrättats. Det har medfört att  dereguleringskostnaderna (kostnaderna för de tester som myndigheterna kräver) är flera gånger större än framställningskostnaderna för en GMO. Det i sin tur medför att endast stora grödor i rika länder får nytta av dessa nya tekniker.
En stor del av de GMO-grödor som odlas idag är så kallade herbicidresistenta sorter. Det innebär att en gen har överförts som gör att grödan kan behandlas med en specifik herbicid (ogräsmedel). GMO-motståndare hävdar att bönderna tvingas använda just den herbiciden och att den totala herbicidanvändningen skulle öka. Det är fel. För det första sprutas idag herbicider på nästan alla jordbruksgrödor, GMO eller icke-GMO. Med en GMO-gröda kan alltså bonden välja en annan herbicid. Denna herbicid är miljövänligare och kan sprutas i mindre dos.

För det andra kan naturligtvis bonden använda sin gamla herbicid om han så önskar.

Felinformation

En annan grupp av GMO-grödor är de insektsresistenta sorterna. Här har man fört in en gen som ger resistens mot en viss skadeinsekt. Det medför att bonden inte behöver spruta gift mot insekten och ger därför stora miljövinster.
Varför är människor så negativa till GMO-grödor?

Gemene mans negativa inställning beror till stor del på felinformation, som sprids från, främst, vissa miljöorganisationer. Dessa organisationer menar att stora multinationella företag kontrollerar GMO-verksamheten. På grund av de omfattande testkrav som miljöorganisationerna tvingat fram, har det tyvärr blivit så dyrt att få en GMO ut på marknaden att endast stora företag som Monsanto har möjlighet att arbeta med denna typ av grödor.
Miljöorganisationerna är också emot patent på generna. Patent på konventionella växtsorter, så kallad växtförädlarrätt, har funnits i 50 år och är en självklarhet i branschen. Om ett företag framställer  och överför en gen måste företaget kunna få ersättning för investeringen. Patent accepteras i alla andra delar av vår tillvaro, t.ex. inom läkemedelssektorn. Om genen inte är ett framsteg eller om företaget tar för mycket betalt köper bonden inte utsäde av GMO-grödan. Han kan ju fortsätta att odla alla de sorter som fanns tidigare. I Indien har fattiga bönder i stor utsträckning gått över till insektsresistent GMO-bomull. Trots högre utsädespris tjänar bonden mer i slutändan.

Testats i fältförsök

Motståndarna påstår att GMO skulle skada miljön. Det är helt fel. GMO har testats i fältförsök i 25 år och ingen negativ miljöpåverkan har observerats  Om en gen påverkar miljön beror på vilken effekt genen har. En gen som enbart ger högre vitaminhalt i kärnan påverkar inte den omgivande miljön. En gen som ger insektresistens påverkar miljön positivt i och med att man ej behöver spruta gift för att skydda grödan, vilket ökar briodiversiteten bland insekterna.
Motståndarna påstår också att livsmedel från GMO-grödor skulle vara sämre än från icke GMO-grödor. De flesta nu odlade GMO-grödor är indifferenta i detta avseende. En gen som ger resistens mot en viss herbicid, till exempel, påverkar ej kärnor eller det som skördas. Däremot, om man inför en gen som ger bättre näringsinnehåll i skördeprodukten, så är ju GMO-produkten bättre. Hela denna diskussion är något absurd. En skördeprodukts nyttighet beror på vilka gener som växtförädlaren har kombinerat samman och beror inte på vilket sätt generna överförts. Som nämnts ovan blir en växtsort GMO om gener överförts med transformation.

Växtförädlare har i hundra år överfört gener (genmodifiering) för att förbättra avkastning och kvalitet och man har inte marknadsfört några farliga produkter. Varför skulle växtförädlarna nu, om de överför gener med transformation (GMO), göra farliga produkter?
Att ta nya jordbruksarealer i anspråk har en stor negativ miljöpåverkan eftersom träd, buskar och örter då avlägsnas. Att hugga ner regnskogar för att odla grödor vilket nu görs måste undvikas. Men livsmedelsproduktionen måste öka för att föda oss, bl.a. på grund av att vi eldar upp mat som drivmedel. Vi måste använda alla medel som står till buds för att öka den globala livsmedelsproduktionen och gentekniken (GMO) är ett av dessa.
Är nu GMO en välsignelse eller en förbannelse? Ni kan själva avgöra.

 

Hans Svensk

leder kurser i bioteknik och växtförädling vid universitetet i Gent, Belgien.

Tidigare växtförädlare vid Weibulls i Landskrona.    

Kommentarer

Bosse 2009-08-27

"Med en GMO-gröda kan alltså bonden välja en annan herbicid. Denna herbicid är miljövänligare och kan sprutas i mindre dos." Man gör alltså en gröda resistent mot en herbicid, för att man ska kunna använda mindre av den herbiciden???? Används inte herbiciden för att bekämpa växter som konkurerar med GMO-grödan? Blir denna konkurerande gröda, som genom ett trollslag, mer känslig för herbiciden för att den växer tillsammans med den resistenta GMO-grödan? Låter faktiskt som utstuderat skitsnack. (ursäkta språket)

P.Persson 2009-08-26

Hans Svensk blandar ihop äpplen och päron. Han verkar vilja påskina att genmanipullation (GMO) är något naturligt, ungefär som förädling/avel/maturlig variation. Det som skapar en naturlig förädling är att till exempel korsa ett arabiskt fullblod med en islandshäst. Det Hans Svensk förordar är lika naturligt som att korsa en häst med en varg. Det är inte samma sak.

Fredrik 2009-08-26

Om nu GMO gör att vi kan producera mer mat så är en förbannelse eftersom det bara leder till att vi blir fler som behöver ännu mer mat. Om däremot GMO skulle leda till att vi får bättre mat men blir färre så skulle det vara en välsignelse. Men i dagsläget är det väl inte så mycket brist på mat utan naturligt urvalt förstånd som inte evolverats fram för att det inte varit av godo för våran framgång...
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies