Fråga oss här!
Vi jobbar för

Är landskapsingenjör ett framtidsyrke?

Landskapsingenjören har en självklar roll att fylla både inom kommunal, offentlig och privat sektor. Men är landskapsingenjör ett framtidsyrke, frågar två landskapsingenjörer i detta debattinlägg.
Publicerad: Uppdaterad:

Våra gröna miljöer är under ständig utveckling. Våra anläggningar kommer alltid att behöva skötas och underhållas för att i förlängningen förändras, förnyas eller bevaras för eftervärlden. Det finns ett stort grönt kapital därute som bör omvärderas till ekonomiska variabler. Enligt nyligen bildade föreningen BEUM, Besiktningsmän för utemiljö, spår man en framtida arbetsmarknad för cirka 65 besiktningsmän.
Inom kyrkogårdsförvaltningarna har man under flera års tid bekymrat sig för de stora pensionsavgångarna som står för dörren. Man arbetar aktivt för att säkra återväxten av grön kompetens där.
Många kommunala förvaltningar står inför samma problem. Ute i landets kommuner har spar­ivern dessutom satt sina spår och många reinvesteringar måste göras inom grönstrukturen.
Nya möjligheter finns också för landskapsingenjörer att gå vidare med en akademisk karriär inom SLU och andra universitet.
Vid husförsäljningar har ”garden staging” visat sig vara en lyckad investering för säljaren och fastighetsägaren. Första intrycket är helt avgörande för hur det totala fastighetsvärdet uppfattas.
Ett nationellt trädinventeringsprojekt är påbörjat för att skapa en nationellt erkänd värdegrund för inventering av träd. Detta kommer att innebära inte bara arbetstillfällen utan också en grund för hur vi ska kunna värdera våra träd rent ekonomiskt.
Vi ska tillsammans utveckla och arbeta för en grönare framtid!
Solveig Åkerhielm och Anne Heino,
landskapsingenjörer

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies