Vi jobbar för

Debattartiklar

Flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten äventyrar Sveriges säkerhet

Omlokaliseringen av sju myndigheter värnar varken den samlade kompetensen eller enskilda medarbetares kompetens i de myndigheter som berörs. Dessutom äventyras den nationella säkerhetspolitiken när stora delar av en expertverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten flyttas. Det skriver Ivar de la Cruz och Per Klingbjer, Naturvetarna, i Altinget.

Läs mer

För bättre forskning - befria universiteten

Högskolan. Universiteten måste ges möjlighet att bygga egna förmögenheter, och dessutom behöver monopolsituationen där staten ger anslag med ena handen och tar ut höga hyror med den andra ändras.

Läs mer

De svälter i tysthet – ge oss fler dietister

Livsmedelsverket kräver i en debattartikel att Sveriges kommuner måste ge hemtjänstens personal en rimlig chans att hjälpa de äldre att äta sig mätta. Detta håller vi med om, men föreslår också konkreta insatser för hur detta ska ske.

Läs mer

Hela välfärden är på väg att rasa – eller?

Inom politiken förs just nu en intensiv debatt om välfärdens kvalitet, ekonomi och ägande, och om anställningsvillkoren. Hur mår då vår välfärd?
Det kanske överraskande svaret är att det är svårt att veta, för det saknas samlad information. Därför har arbetsmarknadens parter inom vård och omsorg enats om att öka allmänhetens insyn.

Läs mer

”Bryt svensk forsknings negativa spiral”

Färre jobb inom forskning och utveckling leder till att allt ­färre unga satsar på en naturvetenskaplig utbildning. Därmed genereras ännu färre jobb. Naturvetarna vill bryta den negativa spiralen.

Läs mer

”Universitet behöver en stark rektorsroll”

Det moderna lärosätet behöver både en stark ledning och ett starkt kollegium, med en rektor som har befogenhet att styra resurserna och delegera uppdrag. Utan den chefsrollen finns risken att ingen står som ytterst ansvarig för besluten, skriver Andreas Nyström och Frida Lawenius från Naturvetarna i en replik på SvD.se.

Läs mer

Chans för lärosäten att göra skillnad

Det är dags att sluta gömma sig bakom att studenten bara är intresserade av teori och ta ansvaret för studenternas arbetslivsanknytning på allvar. Den kunskap om arbetsmarknaden som lärosätena kan förmedla inom ramen för utbildningen gör reell skillnad för studentens framtida arbetsliv och karriär, skriver Ivar de la Cruz, Theres Lundahl och Marita Teräs från Naturvetarna på SvD Debatt. 

Läs mer

Ny etisk plattform ska säkra kvalitet i välfärden

Naturvetarna tillsammans med andra fackförbund och arbetsgivare har skrivit under en ny etisk plattform med syfte att säkerställa kvaliteten och förtroendet för offentligt finansierad vård och omsorg. Tydliga kvalitetsmått, insyn i ekonomin och trygga anställningsvillkor är tre centrala delar skriver överenskommelsens representanter på DN debatt.

Läs mer

Naturvetarstudenter behöver komma närmare arbetslivet

Alltför många studenter saknar medvetenhet om vikten av kontakt med arbetslivet. En del av ansvaret ligger hos studenterna, men även hos universiteten. Det skriver Naturvetarnas Studentråd i en debattartikel i Ergo.

Läs mer
Dela artikel