Vi jobbar för

Debattartiklar

Landsting och regioner saknar recept för att klara välfärden

Låga ingångslöner och en låg löneutveckling är ett rejält hot mot den framtida kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, skriver Naturvetarna i Altinget den 25 april med anledning av Biomedicinska analytikerdagen.

Läs mer

Naturvetarnas recept för att klara välfärden

I dagarna släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport om rekryteringsbehovet inom välfärden. Konkurrensen om arbetskraften ökar, samtidigt som alltfler behöver utbildning, vård och omsorg, enligt SKL:s analys. Lösningen är enligt rapporten att de anställda arbetar mer samt att tekniken används effektivare. Det må vara hänt, men den stora utmaningen är att landsting, kommuner och regioner måste vara attraktiva arbetsgivare.

Läs mer

Miljö- och klimatsatsningar hotas av kompetensbrist

Naturvetarna är positiva till satsningarna på miljö- och klimat i regeringens budgetproposition för 2018. Men om det inte satsas mer på naturvetenskapliga högskoleutbildningar samt lärarkompetens i dessa ämnen i grund- och gymnasieskola riskerar satsningen att bli ett luftslott. Bristen på naturvetenskaplig kompetens kan stjälpa de ambitiösa klimat- och miljömålen, äventyra viktiga samhällsfunktioner och hämma den svenska tillväxten.

Läs mer

Flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten äventyrar Sveriges säkerhet

Omlokaliseringen av sju myndigheter värnar varken den samlade kompetensen eller enskilda medarbetares kompetens i de myndigheter som berörs. Dessutom äventyras den nationella säkerhetspolitiken när stora delar av en expertverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten flyttas. Det skriver Ivar de la Cruz och Per Klingbjer, Naturvetarna, i Altinget.

Läs mer

För bättre forskning - befria universiteten

Högskolan. Universiteten måste ges möjlighet att bygga egna förmögenheter, och dessutom behöver monopolsituationen där staten ger anslag med ena handen och tar ut höga hyror med den andra ändras.

Läs mer

De svälter i tysthet – ge oss fler dietister

Livsmedelsverket kräver i en debattartikel att Sveriges kommuner måste ge hemtjänstens personal en rimlig chans att hjälpa de äldre att äta sig mätta. Detta håller vi med om, men föreslår också konkreta insatser för hur detta ska ske.

Läs mer

Hela välfärden är på väg att rasa – eller?

Inom politiken förs just nu en intensiv debatt om välfärdens kvalitet, ekonomi och ägande, och om anställningsvillkoren. Hur mår då vår välfärd?
Det kanske överraskande svaret är att det är svårt att veta, för det saknas samlad information. Därför har arbetsmarknadens parter inom vård och omsorg enats om att öka allmänhetens insyn.

Läs mer

”Bryt svensk forsknings negativa spiral”

Färre jobb inom forskning och utveckling leder till att allt ­färre unga satsar på en naturvetenskaplig utbildning. Därmed genereras ännu färre jobb. Naturvetarna vill bryta den negativa spiralen.

Läs mer

”Universitet behöver en stark rektorsroll”

Det moderna lärosätet behöver både en stark ledning och ett starkt kollegium, med en rektor som har befogenhet att styra resurserna och delegera uppdrag. Utan den chefsrollen finns risken att ingen står som ytterst ansvarig för besluten, skriver Andreas Nyström och Frida Lawenius från Naturvetarna i en replik på SvD.se.

Läs mer
Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies