Fråga oss här!
Vi jobbar för

Debattartiklar

Många djurskyddsinspektörer utsätts för hot och våld

Åtta av tio djurskyddsinspektörer säger att de har utsatts för hot i tjänsten. Sedan inspektörerna övertagit en del av polisens uppgifter har de i högre grad tvingats hantera direkta konflikter. Risken att skadas i arbetet har också ökat. På sikt utgör det ett hot mot demokratin, skriver Per Klingbjer och Kristofer Jervinge i Naturvetarna och kräver att regelverket ses över.

Läs mer

Riv hindren för rörlighet i Norden

Det uppstår ofta problem i vardagen vid flytt till ett annat nordiskt land. Det kan exempelvis vara svårt att få en förskoleplats. Även byråkratiska hinder kring personnummer försämrar rörligheten, skriver företrädare för fackförbund i de nordiska länderna och uppmanar regeringarna att agera.

Läs mer

Debattartikel: Medarbetarna är vårdens största resurs

För att kunna leverera en god vård måste regionerna bli bättre arbetsgivare. En situation där medarbetarna upplever att de inte blir sedda, lyssnade på och respekterade är ohållbar, skriver Per Klingbjer och Linda Arvidsson.

Läs mer

Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren

Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd.

Läs mer

Naturvetare inom vården behandlas styvmoderligt

För att lösa kompetensproblemen i hälso- och sjukvården måste regionerna erbjuda alla medarbetare stimulerande arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Det krävs en personalpolitik som bidrar till en attraktiv och inkluderande utvecklingskultur, menar företrädare för fackförbundet Naturvetarna.

Läs mer

Funktionshindrade slarvas bort när AF bantas

Personer med funktionsnedsättningar måste ges samma möjligheter. Man får inte slarva bort deras kompetens, möjligheter till arbete och i förlängningen riskera deras hälsa skriver 13 professionsföreträdare inom Saco hälso- och sjukvård.

Läs mer

Sluta utvisa talangerna

Utan talangstrategi riskerar Sverige att tappa fart, skriver Erik Petré och Per Klingbjer, Naturvetarna.

Läs mer

Förbättra vården genom att utveckla medarbetarna

Intensifiera medarbetarnas utveckling för att skapa en så god hälso- och sjukvård som möjligt. Det är Naturvetarnas tydliga budskap till Region Gotland.

Läs mer

Unga forskare skräms bort av otrygg karriär

Naturvetarna, SULF, Sveriges Ingenjörer, Sveriges läkarförbund och Saco skriver på SvD Debatt. De menar att regeringen bör ta sitt ansvar och kräver att universiteten erbjuder anställning till samtliga doktorander och postdoktorer istället för stipendier. Staten bör vara en förebild när det gäller trygghet på arbetsmarknaden.

Läs mer
Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies