Fråga oss här!
Vi jobbar för

Debattartiklar

"Gör satsningar med fokus på ny teknik och gröna jobb"

Vi har inte råd att tappa fart. Tendens som finns i pandemin, som en katalysator att ställa om, måste uppmuntras av aktiv finanspolitik mot företag och infrastrukturella förstärkningar. Det skriver Per Klingbjer och Kristofer Jervinge, Naturvetarna, i Altinget. 

Läs mer

”Forskarkarriär måste åter bli attraktiv”

Hur ska vi kunna producera tjänster och produkter högt upp i värdekedjan och ha en framgångsrik exportsektor i framtiden när de viktigaste incitamenten för att bli forskare i Sverige är borta? Det frågar Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, SULF och Sveriges läkarförbund i SvD Debatt.

Läs mer

Satsa på naturvetenskap för att nå målen i Agenda 2030

För att möta nationella och globala samhällsutmaningar krävs stora satsningar på naturvetenskaplig utbildning och forskning. Det skriver Per Klingbjer och Tobias Lundquist, förbundsdirektör respektive utredare på Naturvetarna, i Tidningen Curie inför den kommande forskningspropositionen.

Läs mer

”Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning – men regeringen tvekar”

Sex av tio svenskar vill att statsbudgeten ska prioritera satsningar på medicinsk forskning och utveckling inom sjukvården, enligt en ny Sifo-undersökning. Trots det får vi signaler om att regeringen inte anser att det finns resurser till ökade investeringar i medicinsk forskning och utveckling.

Läs mer

Förlustaffär utbilda sig till yrke i hälso- och sjukvården

Det behöver inte vara svårt att bemanna hälso- och sjukvården. I en tid där vetenskapliga framsteg ställer nya krav på hälso- och sjukvårdens arbetssätt är medarbetarna viktigare än någonsin. Naturvetarna utmanar Region Dalarna att gå före och erbjuda rimliga löner, god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling.

Läs mer

Många djurskyddsinspektörer utsätts för hot och våld

Åtta av tio djurskyddsinspektörer säger att de har utsatts för hot i tjänsten. Sedan inspektörerna övertagit en del av polisens uppgifter har de i högre grad tvingats hantera direkta konflikter. Risken att skadas i arbetet har också ökat. På sikt utgör det ett hot mot demokratin, skriver Per Klingbjer och Kristofer Jervinge i Dagens Nyheter och kräver att regelverket ses över.

Läs mer

Riv hindren för rörlighet i Norden

Det uppstår ofta problem i vardagen vid flytt till ett annat nordiskt land. Det kan exempelvis vara svårt att få en förskoleplats. Även byråkratiska hinder kring personnummer försämrar rörligheten, skriver företrädare för fackförbund i de nordiska länderna och uppmanar regeringarna att agera.

Läs mer

Debattartikel: Medarbetarna är vårdens största resurs

För att kunna leverera en god vård måste regionerna bli bättre arbetsgivare. En situation där medarbetarna upplever att de inte blir sedda, lyssnade på och respekterade är ohållbar, skriver Per Klingbjer och Linda Arvidsson.

Läs mer

Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren

Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd.

Läs mer
Dela artikel