Fråga oss här!
Vi jobbar för

Debattartiklar och analyser

Ställ inte vårdens medarbetare mot varandra

Bättre arbetsvillkor krävs för hälso- och sjukvården ska klara kompetensförsörjningen framöver. Men för att klara det krävs att de olika professionerna går samman, både för patienternas skull och för en bra arbetsmiljö. Det skriver Naturvetarna i en replik i Västerbotten Kuriren.

Läs mer

Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig kompetens finns. Regeringens senaste förslag om stöd till enskilda firmor räcker inte. Nu krävs flera tydliga och snabba insatser, skriver Sacos Göran Arrius tillsammans med ordföranden för Naturvetarna och 13 andra Sacoförbund i Altinget.

Läs mer

Hög tid att prioritera medicinsk forskning

Utan medicinsk forskning står Sverige utan kunskap att hantera kriser. Befolkningen är tydliga med att de vill prioritera forskning, det måste regeringen också vara. Det skriver Naturvetarna och 33 aktörer inom forskning och hälso- och sjukvård i Altinget.

Läs mer

”Digitalisera vården för ökad hållbarhet”

För att den påbörjade omställningen ska få kraft att leva vidare och växa sig stark krävs nu politisk handlingskraft, skriver Naturvetarna i Dagens Medicin.

Läs mer

Naturvetarna välkomnar strategin för en cirkulär ekonomi

- Det är i huvudsak en både bra och genomtänkt strategi. Inte minst att regeringen uppmärksammar att det krävs riktade finanspolitiska åtgärder för att stärka innovations- och näringslivsklimatet för cirkulära företag är positivt. Naturvetarna har vid upprepade tillfällen uppmärksammat att det krävs en aktiv politik för att åstadkomma en reell förändring av vårt samhälle här och nu. Att våra och andra organisationers synpunkter nu har hörsammats är välkommet, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Läs mer

Könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar

Att andelen kvinnliga chefer ökar på arbetsmarknaden är positivt. Däremot är endast tre av tio professorer och 24 procent i bolagsledningar kvinnor. Det är inte ok. Låt kompetens och prestation leda vägen framöver. Dessutom behövs den naturvetenskapliga kompetensen i betydligt fler ledande positioner.

Läs mer

Låt inte universiteten förvandlas till diplomfabriker

Det är viktigt att universiteten inte fortsätter utvecklingen mot distansundervisning efter coronapandemin. Risken finns att undervisningen i så fall reduceras till ren betygssättning, skriver Daniel Nord, ordförande i Naturvetarnas studentråd i Altinget.

Läs mer

Lönegapet mellan män och kvinnor minskar

Det är glädjande att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar, även om det går långsamt. Nu gäller det att öka takten, då den positiva trenden kan komma att påverkas i coronakrisens spår.

Läs mer

"Gör satsningar med fokus på ny teknik och gröna jobb"

Vi har inte råd att tappa fart. Tendens som finns i pandemin, som en katalysator att ställa om, måste uppmuntras av aktiv finanspolitik mot företag och infrastrukturella förstärkningar. Det skriver Per Klingbjer och Kristofer Jervinge, Naturvetarna, i Altinget. 

Läs mer
Dela artikel