Fråga oss här!
Vi jobbar för

Internationellt arbete

Sveriges arbetsmarknad påverkas av beslut som ibland sker utanför Sveriges gränser. För att bevaka och påverka dessa beslut deltar Naturvetarna i ett flertal internationella projekt och organisationer. 

I vårt internationella arbete vill vi värna om den svenska modellen, utbyta erfarenheter och självklart inspirera och stötta andra länder som vill lära mer om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. 

 

Naturvetarna arbetar med:

EURES projekt

EURES är ett nätverk som arbetar för att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare inom EES. Naturvetarna är den första fackliga organisation i Sverige och inom EU som fått möjlighet att vara delaktig i EURES projekt. 

Till EURES webbplats

Ditt första EURES-jobb

Detta är ett EU-mobilitetsprojekt som ska hjälpa unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens. Projektet ger även stöd till arbetsgivare för rekrytering av unga.

Projektet gäller arbetssökande 18-35 år och arbetsgivare från ett EU-land, Norge eller Island.
Ditt första EURES-jobb hanterar till största delen jobb men trainee ingår också som en del.

De som är arbetssökande kan ansöka om ekonomiskt stöd för en intervjuresa till ett annat EU-land, Norge eller Island. De kan också ansöka om en intervjuresa inom sitt egna land om det handlar om en rekrytering till jobb i annat EU-land Norge eller Island.

När en person har blivit erbjuden ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island så kan de ansöka om stöd för flytt och bosättning, ett Relocation support. För trainee program ska jobbet vara 3-6 månader.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Europafackets kommitté för hållbar utveckling, energi och klimatförändringar

Europafackets kommitté för hållbar utveckling, energi och klimatförändringar (European Trade Union Confederation (ETUC), Sustainable Development, Energy & Climate Change Committee) hanterar frågor kopplade till den omställning av arbetsmarknaden som är nödvändig för en hållbar utveckling.

Naturvetarnas utredare, Tobias Lundquist, är Sacos representant och som sådan ersättare för LOs representant som är ordinarie ledamot. 

Europafacket är samma organisation som mer formellt heter Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) och European Trade Union Confederation (ETUC) på engelska.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies