Frågor & svar
Vi jobbar för
Amaya är biomedicinsk analytiker. Foto: Andreas Hylthén

Vad vill Naturvetarna?

Vi verkar för en hälso- och sjukvård där patienten står i fokus och där varje medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att bidra till verksamheten.

Naturvetarna strävar efter att ge varje medlem en större möjlighet att påverka sin arbetssituation och bli bemött utifrån sin kompetens, ambition och sina förutsättningar. Det är viktigt för en fortsatt god välfärd i Sverige att naturvetare uppfattar regionerna som attraktiva arbetsgivare.

7 rekommendationer till Sveriges regioner

1. Ge ansvar och använda kompetensen rätt. Den medicinska utvecklingen och digitaliseringen kommer att leda till förändrade yrkesroller. Det behövs nytänkande när det gäller vem som gör vad.

2. Bredda rekryteringen, så att det finns många vägar in till ett arbete inom hälso- och sjukvården.

3. Skapa bättre arbetsmiljö med individanpassade anställningsvillkor, så att fler både vill, kan och får arbeta mer.

4. Utveckla verksamheten och medarbetarna genom att i samarbete med lärosätena få till stånd breda karriärutvecklingsprogram samt ökade satsningar på forskning och utveckling.

5. Satsa på den livsviktiga dialogen mellan medarbetare och chef genom att stärka cheferna.

6. Se till att det är ekonomisk hållbart att utbilda sig till ett yrke inom hälso- och sjukvården.

7. Tillämpa löneavtalet, så att det i större utsträckning lönar sig för medarbetare att ta ansvar och uppvisa resultat som för verksamheten framåt.

Naturvetarna arbetar för dig som på olika sätt bidrar till bättre hälsa för Sveriges befolkning. Inom Naturvetarna finns ett tjugotal professioner som är verksamma inom hälso- och sjukvården. Tillsammans är vi en kraft att räkna med.

Du ska vara medlem i Naturvetarna om du vill att ditt fackförbund ska:

1. Företräda dig som individ och arbeta för att öka ditt handlingsutrymme.

2. Förespråka individuell lönesättning med en tydlig koppling till individuella resultat och verksamhetens målsättning.

3. Arbeta för att det ska löna sig att utbilda sig.

4. Värna mångfalden i en verksamhet.

Läs hela rapporten med konkreta förslag för att klara kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. 

Senast uppdaterad: