Fråga oss här!
Vi jobbar för

Det här händer just nu

För att få till en förändring satsar vi på ett intensivt utåtriktat arbete där vi för dialog med verksamhetsledningar och medlemmar på regioner.

Under 2020

Afterwork/inspirationsseminarium: 

"Precisionsmedicinen skapar naturvetares framtid"  

Allt mer skräddarsydda behandlingar kommer att förändra förutsättningarna för hälso- och sjukvården. Etablerade strukturer utmanas, nya roller skapas och ny kompetens behövs.

Passa på att skaffa dig en större kunskap om det paradigmskifte som står för dörren i och med den snabba utvecklingen inom molekylärbiologi, dataanalys, dataöverföring, AI och block-kedjeteknik.

Så här tyckte några av våra medlemmar som besökte vår afterwork/inspirationsseminarium på premiären i Uppsala:

  • "En tankeställare om framtidens vård”
  • ”Väcker många etiska och ekonomiska funderingar om framtiden.”
  • ”Lyfter komplexiteten och de svåra val vi står inför.”

Datum för afterwork/inspirationsseminarium

  • 11 februari i Uppsala: Premiär i Uppsala. Läs mer  här. 
  • 2 april Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg (mer information kommer)
  • 26 maj, Norrlands universitets sjukhus, Umeå (mer information kommer)
  • 25 november, Skånes universitetssjukhus, Lund (mer information kommer)

 

Under 2019

Satsningen på hälso- och sjukvården startade i Halmstad och Hallands sjukhus den 3 december förra året. Där fanns vi på plats i sjukhusentrèn, vi besökte arbetsplatser, arrangerade en inspirationsföreläsning av Gunnel Ryner samt höll medlemsmöten och träffade chefer. 

Under våren 2019 besökte vi Region Gotland, Region Stockholm (Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge) samt Region Värmland. Vi har funnits på plats vid sjukhusens entréer, haft inspirationsföreläsningar med titlar som "Så får du den utveckling du behöver inom hälso- och sjukvården" och "Utan dina styrkor stannar verksamheten" och pratat om framtidens vård och kompetensförsörjning. Vi har också besökt våra medlemmars arbetsplatser och fört dialog med chefer.  

Under hösten 2019 besökte vi Falu lasarett och Linköpings universitetssjukhus. Naturvetarna på lunch och föreläsningen "Vad kan Naturvetarna göra för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården?",

Senast uppdaterad: