Frågor & svar
Vi jobbar för

Varför stannar hälso- och sjukvården utan naturvetare?

Naturvetare bidrar till bättre hälsa för Sveriges befolkning på många olika sätt. Med allt ifrån diagnostik, till rådgivning och behandling gör de nytta för patienter. De har också en självklar roll när det gäller verksamhetsservice som IT, miljö och logistik samt utredning, forskning och ledning.

Naturvetare behövs i hälso- och sjukvården och i ljuset av digitaliseringen och den medicinska utvecklingen kommer de att bli allt viktigare. Ett ökat fokus på diagnostik, förebyggande hälsoarbete samt forskning och utveckling (FoU) är starkt pådrivande faktorer.

Det finns idag närmare 10 000 naturvetare inom hälso- och sjukvården. De flesta har en generell medicinsk-naturvetenskaplig akademisk examen. 4 av 10 naturvetare har en legitimation som biomedicinsk analytiker, dietist eller sjukhusfysiker. 85 procent av naturvetarna är anställda i de 7 regioner som har ett universitetssjukhus.

Hälso- och sjukvården rekryterar från följande 14 naturvetenskapliga program:

1. Biomedicinska analytiker
2. Biologi
3. Bioinformatik
4. Biomedicinare
5. Diagnostisk cytologi
6. Dietist
7. Data- och systemvetenskap
8. Fysik
9. Kemi
10. Matematik
11. Miljövetenskap
12. Nutritionist
13. Sjukhusfysiker
14. Statistiker

Senast uppdaterad: