Vi jobbar för

Hälso- och sjukvård

Om vi ska klara välfärden måste landsting och regioner bli attraktiva arbetsgivare för naturvetare. Naturvetarna är pådrivande för att det ska bli tydligt hur viktiga naturvetare är för hälso- och sjukvården, för bättre utvecklingsmöjligheter och en fungerande lönesättning.

Idag upplever alltför många naturvetare att landsting och regioner inte förstår hur deras kompetens bidrar till en bättre hälso- och sjukvård. Ett ensidigt fokus på några dominerande professioner, begränsade utvecklingsmöjligheter och låga löner i en sammanpressad lönestruktur nämns ofta som förklaring till att landsting och regioner inte uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Samtidigt uttrycker de flesta att arbetet som sådant både är meningsfullt och stimulerande.

Naturvetarnas recept för att klara välfärden och göra regioner och landsting till en mer attraktiv arbetsgivare är:

 1. Använd tillgänglig kompetens fullt ut för att tillgodose verksamhetens behov.
 2. Erbjud utvecklingsmöjligheter
 3. Sätt löner utifrån kompetens, ansvar och resultat

Under 2018 påbörjar vi dialogen med chefer, medlemmar och politiker för att få till stånd en förändring.

Tillsammans synliggör vi 18 naturvetenskapliga professioner inom hälso- och sjukvården under begreppet naturvetare:

 • Biomedicinska analytiker
 • Biomedicinare
 • Bioinformatiker
 • Cytodiagnostiker
 • Data- och systemvetare
 • Dietister
 • Fysiker
 • Genetiska vägledare
 • Immunologer
 • Kemister
 • Nutritionister
 • Matematiker
 • Mikro- och molekylärbiologer
 • Miljö- och yrkeshygieniker
 • Sjukhusfysiker
 • Sjukhusgenetiker
 • Sjukhuskemister
 • Statistiker
Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies