Vi jobbar för

Hälso- och sjukvård

Många av Naturvetarnas medlemmar som arbetar inom den svenska hälso- och sjukvården saknar de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Naturvetarna arbetar för att försöka förbättra villkoren för förbundets medlemmar inom hälso- och sjukvården.

Många av Naturvetarnas professioner inom hälso- och sjukvården upplever att de har en felaktig eller skev placering i sjukvårdsystemet. Samstämmighet mellan deras kompetens och arbetsuppgifter är bristfällig, liksom erkännandet för yrkeskunskap. Konsekvenserna blir ett långt mindre effektivt hälso- och sjukvårdssystem än vad som är möjligt. Att kompetensen inte tas till vara sänder också negativa signaler till de enskilda professionsutövarna om hur samhället värderar deras kompetens.

Dietister har en viktig roll på kommunerna, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Trots detta minskar antalet anställda dietister i kommunerna. Naturvetarna menar därför att dietister istället behöver delta inom allt fler verksamhetsområden i kommuner och att deras kompetens ska tas tillvara bättre. 

Genom rapporter, debattartiklar coh att delta i nätverk arbetar Naturvetarna med att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies