Vi jobbar för
Amaya är biomedicinsk analytiker. Foto: Andreas Hylthén

Naturvetare inom hälso- och sjukvården

Utan naturvetare stannar hälso- och sjukvården. Därför arbetar vi för att skapa bättre villkor och utvecklingsmöjligheter för dig som på olika sätt bidrar till bättre hälsa för Sveriges befolkning.

Naturvetarnas mission är att verka för en hälso- och sjukvård där patienten står i fokus och där varje medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att bidra till verksamheten.

Vi vill att ännu fler naturvetare ska se landsting och regioner som bra arbetsgivare och Naturvetarna ska uppfattas som ett modernt fackförbund som är med och skapar hållbara arbetsvillkor. Eftersom vad som är hållbart skiljer sig åt från person till person strävar Naturvetarna efter att ge varje medlem en större möjlighet att påverka sin arbetssituation och bli bemött utifrån sin kompetens, ambition och sina förutsättningar. För att få till en förändring satsar vi på ett intensivt utåtriktad arbetet där vi för dialog med verksamhetsledningar och medlemmar.

För en hållbar hälso- och sjukvård krävs:

 1. Att dialogen mellan medarbetare och chef fungerar.
 2. Att kompetensen används på bästa möjliga sätt för verksamheten och patienten.
 3. Att utveckling av verksamhet och individer går hand i hand.
 4. En lönesättning som belönar individuell kompetens, ansvar och resultat.
 5. En ökad kännedom om naturvetares kompetens.

Bakom varje säker diagnos finns en naturvetare. 

Naturvetare inom hälso- och sjukvården

Visste du att det idag finns över 10 000 naturvetare anställda inom hälso- och sjukvård i våra regioner och landsting? Analys, forskning och utveckling är centrala värden som naturvetare bidrar med och som hälso- och sjukvården inte kan klara sig utan. Det är därför viktigt för en fortsatt god välfärd i Sverige att naturvetare uppfattar regioner och landsting som attraktiva arbetsgivare. Inom Naturvetarna finns ett tjugotal professioner som är verksamma inom hälso- och sjukvården. Tillsammans är vi en
kraft att räkna med. Kanske kan vi till och med bli en förenande kraft för samtliga akademiker inom hälso- och sjukvården.

Vem är naturvetare? Alla som har en akademisk utbildning om minst 3 år inom naturvetenskap, matematik, data eller medicin, men som inte har gått ett yrkesprogram för att bli läkare, sjuksköterska, farmaceut eller ingenjör.

Tillsammans synliggör vi 18 naturvetenskapliga professioner inom hälso- och sjukvården under begreppet naturvetare:

 • Biomedicinska analytiker
 • Biomedicinare
 • Bioinformatiker
 • Cytodiagnostiker
 • Data- och systemvetare
 • Dietister
 • Fysiker
 • Genetiska vägledare
 • Immunologer
 • Kemister
 • Nutritionister
 • Matematiker
 • Mikro- och molekylärbiologer
 • Miljövetare
 • Miljö- och yrkeshygieniker
 • Sjukhusfysiker
 • Sjukhusgenetiker
 • Sjukhuskemister
 • Statistiker

Vill du veta mer?

Eller vill du att vi kommer och berättar mer på din arbetsplats? Kontakta Marita Teräs, projektledare Naturvetarna, marita.teras@naturvetarna.se, 08-466 24 81.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies