Vi jobbar för

Hållbart arbetsliv

Nya tekniska möjligheter och vetenskapliga framsteg förändrar arbetsmarknaden. För att naturvetare ska ha en fortsatt god arbetsmarknad behöver förutsättningarna och villkoren i arbetslivet anpassas.

Uppluckringen av de traditionella gränserna för när, var och hur arbetet kan utföras skapar stora möjligheter till stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Men det ställer samtidigt höga krav på individens förmåga att ta ansvar för sin tidsplanering och sätta gränser för arbetets utförande.

För arbetsgivare finns det bara vinster med att vägleda och stötta medarbetarna i hur uppdraget ska utföras i ett mer gränslöst arbetsliv. Det är grunden för en god arbetsmiljö. Även Naturvetarna behöver utveckla stödet till medlemmarna för att vägleda individerna i hur de hanterar det gränslösa arbetslivet.

För att våra medlemmar ska få ett bättre arbetsliv utifrån dagens och morgondagens förutsättningar genomförde förbundet under våren 2016 en undersökning om hur våra medlemmar ser på villkor och balans i arbetslivet.

Analys av resultaten kommer att ske kontinuerligt och undersökningen kommer ligga till grund för hur vi utvecklar vårt stöd till medlemmar framöver. Det kan exempelvis handla om rådgivning, anpassning av kollektivavtal samt opinionsbildning.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies