Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Naturvetare är engagerade i att bygga upp en motståndskraftig och hållbar infrastruktur, samt med att göra industrier hållbara med effektiv resursanvändning och miljövänlig teknik.

Exempelvis biologer, fysiker, geovetare, kemister och miljövetare arbetar med detta globala hållbarhetsmål. 

Naturvetarna som förbund uppmuntrar innovation och forskning, bland annat genom att arbeta för att öka de offentliga och privata medlena för forskning och utveckling samt antalet personer som är verksamma inom forskning och utveckling. 

Senast uppdaterad: