Fråga oss här!
Vi jobbar för

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Detta är en central fråga för Naturvetarna som fackförbund. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en säker arbetsmiljö och trygga och goda anställningsvillkor.

Förbundet arbetar också med att underlätta steget från utbildning till arbetsliv, samt med att skapa en arbetsmarknad som är inkluderande och inte diskriminerar. Naturvetara är också medlem i Union to Union som verkar för att stärka facklig verksamhet globalt.

Medlemmar i Naturvetarna arbetar också med att uppnå målet genom att synliggöra varors och tjänsters ekologiska fotavtryck för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt.  Andra naturvetare, exempelvis agronomer, arbetar för att skapa en levande landsbygd med hållbar turism och lokal produktion.

Senast uppdaterad: