Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 7: Hållbar energi för alla

Exempelvis agronomer, biologer, fysiker, jägmästare, geovetare och kemister arbetar för att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad behövs naturvetenskaplig kompetens.