Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Biologer, miljövetare samt miljö och hälsoskyddsinspektörer är exempel på naturvetenskapliga professioner som arbetar med att åstadkomma en hållbar vatten- och sanitetsförvaltning.