Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 4: God utbildning för alla

Naturvetarna arbetar särskilt med att naturvetenskaplig högskoleutbildning finns tillgänglig i Sverige och är av god kvalitet. Att främja intresset för naturvetenskap från förskolan till gymnasiet och upplysa om vilka karriärmöjligheter som finns gör Naturvetarna också.

Den tilltagande lärarbristen i Sverige, framför allt i naturvetenskapliga ämnen, gör att Naturvetarna arbetar med att intressera fler naturvetare för läraryrket och uppmärksamma på de möjligheter som finns att komplettera en naturvetenskaplig utbildning med pedagogiskt utbildning och få en svensk lärarexamen.

Senast uppdaterad: