Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 2: Ingen hunger

Många naturvetare arbetar för en tryggad livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och ett hållbart jordbruk.

Att öka produktiviteten, implementera hållbara produktionsmetoder som kan stå emot klimatförändringar, bevara ekosystemen, förbättra jordkvaliteten samt upprätta den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur är exempel på frågor som engagerar många naturvetare. Agronomer, lantmästare, dietister och nutritionister är några naturvetenskapliga professioner som är centrala för att tackla denna utmaning.

Senast uppdaterad: