Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Naturvetare arbetar på internationell nivå i FN:s, Världsbankens och andra internationella organisationers arbete för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.