Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Tillgång till utbildning och kunskap är en grundförutsättning för att skapa fredliga och inkluderande samhällen. För Naturvetarna är kunskapens betydelse en självklar utgångspunkt i förbundets arbete.

Många av världens stora konflikter kretsar kring tillgång till och makten över naturresurser, allt ifrån rent vatten till dyrbara mineraler, metaller och fossila tillgångar som olja och gas. Områden där naturvetenskapen och naturvetare har en viktig roll.

Senast uppdaterad: