Fråga oss här!
Vi jobbar för

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Att bekämpa klimatförändringen har sedan många år tillbaka varit en central fråga för Naturvetarnas medlemmar. De bidrar genom forskning, utvecklingsarbete, utbildning, samt påverkan på allmänheten, arbetsgivare och politiker. 

Biologer, geovetare, miljövetare, meteorologer och andra fysiker är några av de mest framträdande naturvetenskapliga professionerna när det gäller att få bukt med klimatförändringen. Geovetare av olika slag arbetar ofta med att stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Naturvetare med en mängd olika bakgrunder arbetar intensivt med att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå. Andra naturvetare arbetar med att förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Senast uppdaterad: