Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Hållbart byggande och planering av bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering arbetar exempelvis gronomer, biologer, geovetare, kemister, landskapsingenjörer och miljövetare med.

Geovetare arbetar för att minska risken för naturkatastrofer exempelvis vattenrelaterade sådana. De är också engagerade för att vidta förebyggande åtgärder och bedöma risker med anledning av klimatförändringarna.

Naturvetare på kommunernas miljökontor arbetar bland annat med att säkra luftkvaliteten och åstadkomma en hållbar hantering av vårt avfall. Landskapsingenjörer fokuserar på att skapa säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: