Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 10: Minskad ojämlikhet

I ett jämlikt samhälle ska exempelvis rekrytering och lön ska baseras på reell kompetens och det värde som individen tillför verksamheten. Det jobbar Naturvetarna som förbund för. 

I ett jämlikt samhälle får alla delta på lika villkor, oberoende av kön, identitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighethet, religion, funktionshinder eller ålder. 

Naturvetarnas verksamhet bygger på värderingar om att rekrytering och uppdrag ska baseras på reell kompetens och att erkännande och belöning ska styras av det värde individen bidrar med till verksamheten. Lönen ska därför bestämmas av individens kompetens, insatser och resultat i förhållande till uppsatta mål.

Naturvetarnas erfarenhet av individuell lönesättning visar att löneskillnader baserade på kön och andra ovidkommande faktorer minskar när lönesättningen är individuell. Över tid bidrar individuell lönesättning till att jämna ut de osakliga löneskillnaderna och att skapa ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad: