Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 1: Ingen fattigdom

Många naturvetare bidrar till fattigdomsbekämpning genom att skapa förutsättningar för utbildning och spridning av kunskap. Det är en grundförutsättning för att människor ska kunna ta makt över sitt eget liv och ta sig ur fattigdom.

Andra naturvetare bidrar till fattigdomsbekämpning inom flera av de andra områden som definierar fattigdom, som brist på hälsa, inflytande, frihet eller säkerhet.

För Naturvetarna har kunskapens en självklar utgångspunkt i förbundets arbete. Naturvetarna ska arbeta för att skapa förutsättningar och goda villkor för vetenskap och viljan att utveckla naturvetenskapen. 

Senast uppdaterad: