Frågor & svar
Vi jobbar för

De globala målen för hållbar utveckling

Naturvetare bidrar i sitt dagliga arbete till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen på många olika sätt. Även Naturvetarna påverkar politiska beslut och att resurser avsätts för forskning och utveckling, samt genom att skapa goda arbetsvillkor (mål 8).

På dessa sidor kan du hitta exempel på hur naturvetare bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, och vad Naturvetarna som förbund gör. Under hösten fylls flera exempel på allt eftersom om hur naturvetare och Naturvetarna arbetar för målen!