Fråga oss här!
Vi jobbar för

Ett hållbart kunskapsbyggande

För att den naturvetenskapliga kunskapsutvecklingen ska leda till lösningar på samhällets utmaningar måste ett naturvetenskapligt förhållningssätt genomsyra samhället.

Naturvetarna jobbar därför för att det genom hela utbildningsystemet förmedlas ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap och ett kritiskt förhållningssätt till information.

Villkor inom akademin

Att arbeta inom högskolan ska vara förknippat med stark ställning, hög status och goda villkor. Naturvetarna anser att det är en självklarhet att den som jobbar på ett universitet eller en högskola ska ha samma trygghet som den som arbetar på övriga arbetsmarknaden.

Så här arbetar Naturvetarna med frågan:
  • Samma anställningsregler ska gälla på universitet och högskolor som på övriga arbetsmarknaden.
  • Tjänster i akademin ska utlysas öppet och tillsättning ske utifrån tydliga och på förhand uppsatta kriterier. En mångfald av sökanden och erfarenheter ska uppmuntras.
  • Det måste vara möjligt att röra sig mellan akademi och andra verksamheter samt att kombinera olika typer av anställningar.
Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies