Vi jobbar för

Naturvetarna jobbar ständigt med att förbättra naturvetares utbildnings- och arbetsvillkor. Arbetslivsanknytning, universitet och högskola, tillsyn samt hälso- och sjukvård är frågor som Naturvetarna lägger fokus på 2016 till 2018.