Vi erbjuder

Förbättringar i Inkomstförsäkringen från 1 juli

Den 1 juli 2017 blev Naturvetarnas inkomstförsäkring bättre.

1. Studier blir överhoppningsbar tid

Idag är endast sjukdom och föräldraledighet överhoppningsbar tid i inkomstförsäkringen. Nu blir även studier överhoppningsbara, förutsatt att de är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa.

Hos Akademikernas a-kassa gäller:  

  • Avslutade heltidsstudier efter fyllda 25 år eller
  • Om heltidsstudier avslutats före fyllda 25 år måste de ha förgåtts av arbete på heltid i minst fem månader.

För att få inkomstförsäkring måste du uppfylla ett arbetsvillkor, som innebär att du måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst 12 månader, inom en ramtid av 18 månader före arbetslöshetens inträde. Ramtiden kan förlängas med överhoppningsbar tid i maximalt 5 år.

Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa tidigast den 1 juli 2017. 

2. Inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år

Inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs från 55 år till 60 år. Det innebär att du som fyller 60 år 2017 kan teckna Tilläggsförsäkringen hela året ut. Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller till och med månadsskiftet innan man fyller 65 år.

Senast uppdaterad: