Frågor & svar
Vi erbjuder

Regler och tips när du jobbar hemma

Många naturvetare jobbar hemma i pandemin. Här samlar vi tips och berättelser om arbetsmiljön vid hemarbete. Vi kommer också att reda ut vad lagen säger om distansarbete.

Publicerad:

Denna sida uppdateras och kompletteras med ny information löpande.

 

Så jobbar vi efter coronapandemin

2021-03-05

Arbeta där du är, är Spotifys nya giv för att locka talangerna. Naturvetarnas förbundsdirektör Per Klingbjer tror på flexibla lösningar med en mix av hemarbete och möten på kontor, när coronaviruset har klingat av.

Många undrar hur arbetslivet kommer att se ut efter pandemin. Spotify lanserar nu en modell där man ska kunna arbeta var man än befinner sig.

På deras hemsida skriver bolagets grundare och vd Daniel Ek: ”Händelserna under fjolåret har påskyndat tankarna på en arbetsplats som inte kräver att anställda behöver samlas på ett kontor med traditionellt uppställda skrivbord.”

Distansarbeta där du presterar bäst

Work From Anywhere, WFA, kallar Spotify sitt nya koncept. Alla ska kunna arbeta där de är mest kreativa och presterar som bäst, i en annan stad eller i annat land, så länge tidszonen är samma.

- Det är en intressant modell som kan passa vissa verksamheter, men lär inte bli en generell lösning, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Mix av hemarbete och kontor 

Han tror mer på flexibla lösningar med en mix av hemarbete och möten på kontor.

- Videomöten fungerar utmärkt för avstämningar i mindre grupper. Däremot blir det bättre att träffas fysiskt vid kreativa möten där frågor om till exempel strategi och utveckling står på agendan.

Den hypotesen stärks av den norske hotellmagnaten Petter Stordalen som planerar för att ha färre små mötesrum på sina hotell.

Mer flexibla kontor efter corona

Den sociala aspekten ska inte heller underskattas. Människor har behov av att träffas och prata vid fikabordet, vilket Per Klingbjer menar också är positivt för verksamheten.

- Efter pandemin tror jag att kontoren kommer se annorlunda ut. Cellkontoren försvinner och ersätts av mer flexibla rumslösningar. Man kan också tänka sig att det växer fram mötesplatser på stan, där man kan hyra in sig för bara någon timme eller för längre perioder, spekulerar Per Klingbjer.

Ännu en aspekt som Spotify lyfter fram är att det nya sättet att arbeta gör de mer attraktiva som arbetsgivare. Bättre balans i livet mellan arbete och fritid gör att talanger lockas dit och blir kvar.

 

Chefen har ansvar för arbetsmiljön hemma

2021-02-26

Prata med chefen om arbetsmiljön på hemmakontoret. Då kan ryggvärk och andra problem förebyggas. Men det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren.

Efter snart ett år med hemarbete har de flesta rutiner för att det ska fungera. Men alla bitar är kanske inte på plats. Värk i rygg och nacke är varningssignaler att ta på allvar.

– För att undvika den typen av problem har man som anställd ett ansvar för att informera arbetsgivaren. Det bör ske i regelbundna samtal, som arbetsgivaren tar initiativ till, säger Heidi Wiik, ombudsman på Naturvetarna.

Lika viktigt är att arbetsgivaren är lyhörd för signaler från medarbetarna.

– Om någon upplever stress, har svårt att sova eller inte mår så bra, bör chefen följa upp det i ett separat möte och försöka hitta lösningar.

Precis som när vi är på kontoret har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

– Det ställer krav på arbetsgivaren att ha koll på sina medarbetare utan att möta dem på fysiskt på arbetsplatsen. Chefen har inte rätt att göra hembesök, om man inte kommer överens om det.

Heidi menar att en lösning kan vara att ha digitala skyddsronder där en ergonom går igenom arbetsmiljön i hemmet.

– Då kan brister upptäckas i tid och åtgärdas innan skadan är skedd.

Alla kan inte arbeta hemma av olika skäl, som att flera trängs på en liten yta. Hur löser man det?

– Då har arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetaren kan komma till arbetsplatsen och utföra sitt arbete där. Det måste ske på ett smittsäkert sätt, både på arbetsplatsen och på resor till och från arbetet.

Läs mer om vad som gäller om man inte kan jobba hemma.

 

5 tips vid hemarbete

2021-02-18

  1. Klä dig som om du skulle vara på arbetsplatsen. Det blir en markering för dig själv att du går från fritid till arbete. Skjorta och kanske kavaj ger ett mer seriöst intryck än myströjan på videomöten.
  2. Ta pauser och rör på dig med jämna mellanrum. Du får ny energi som gör att till synes omöjliga uppgifter får en lösning. Vid längre raster gör du något helt annat, som att promenera, skotta snö eller ladda tvättmaskinen.
  3. Växla arbetsplats mellan skrivbordet, soffan och ståbordet. Se till att ha din bekväma och ergonomiskt utprovade kontorsstol hemma. Annars är risken stor för värk i axlar och nacke. Att den typen av problem uppstår visar Naturvetarnas undersökning om hemarbete.
  4. Ljuset från fönster bör komma från sidan, då slipper du onödig bländning och du syns bättre på videomöten. Ha taklampan tänd för att få bra allmänbelysning. Om inte det räcker kan en extra skrivbordslampa behövas.
  5. Glöm inte bort de sociala kontakterna. Videomöten i all ära, men inget går upp mot att mötas fysiskt. Walk and talk-möten funkar utmärkt. Om inte det är möjligt ser du till att boka in möten med kollegor och andra som berikar ditt liv. Lika viktigt är att ha avstämningar med sin chef. Prata både om arbetsmiljö och arbetets innehåll. Missa inte heller chansen att snacka om annat nu när vi inte längre möts vid kaffeapparaten.

 

Måste jag jobba hemma i pandemin?

Fråga: Jag är som flertalet andra på mitt jobb beordrad att arbeta hemifrån nu i pandemin. För mig är det förknippat med många nackdelar. Min fråga är om jag måste jobba hemifrån eller om jag kan kräva att få komma till arbetsplatsen?

Naturvetarnas förbundsjurist Sofia Söderberg svarar:

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och kan i hög grad ensidigt besluta om var och när arbetet ska utföras. Arbetstagare kan behöva acceptera vissa förändringar av arbetsplats, om den är på samma ort eller ligger nära.

Dialog med arbetsgivaren

I vanliga fall behövs en överenskommelse för att arbetsgivaren ska kunna kräva hemarbete, men inget är som vanligt när en pandemi härjar. Det kan finnas utrymme för en arbetsgivare att beordra hemarbete när myndigheter rekommenderar det. I ett osäkert läge är det bra att föra dialog om arbetsplats och arbetsmiljö med arbetsgivaren för att försöka komma överens.

Upplevelser om påtagliga arbetsmiljöproblem ska tas på allvar. En riskbedömning ska göras, arbetsgivaren ska hitta lösningar och ha en plan för hur arbetet ska bedrivas. Medarbetarens rätt till en god arbetsmiljö vägs mot arbetsgivarens ansvar att hindra smittspridning i samhället.

Smittsäkra jobbet och resan

Om medarbetarna inte kan jobba hemifrån ska arbetsgivaren bedöma hur arbetsmiljön säkerställs och arbetet kan utföras på ett smittsäkert sätt. Det kan handla om att begränsa antalet medarbetare som får vistas på arbetsplatsen och att resan till och från arbetet är smittsäker.

Säger arbetsgivaren nej till att jobba på arbetsplatsen bör du kontakta facket eller skyddsombudet på arbetsplatsen, alternativt Naturvetarnas rådgivning. För arbetsgivaren behöver du klargöra att du står till förfogande för arbete trots att du av arbetsmiljöskäl inte kan göra det hemifrån.

Om ni inte är överens bör arbetsgivaren kalla till möte eller förhandling med dig och facket för att försöka lösa problemet och säkerställa en god arbetsmiljö.