Frågor & svar
Vi erbjuder
Bilden är från projektet ”Yaeda Valley” i Tanzania, där Naturvetarna klimatkompenserar. Foto: ZeroMission

Naturvetarna minskar sitt klimatavtryck

Som det hållbara förbundet gör Naturvetarna varje år ett klimatbokslut. De utsläpp av växthusgaser som kvarstår klimatkompenseras och bidrar till utveckling i andra delar av världen.

Publicerad:

Trenden med minskande utsläpp av växthusgaser var tydlig redan 2019, innan pandemin slog till. Minskat resande och färre nummer av tidningen Naturvetaren bidrog till det.

– Siffrorna för 2020 kommer att bli ännu bättre. Sedan mars förra året reser vi inte alls i tjänsten och i princip alla arbetar hemma. Alla möten sker digitalt, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Resor till jobbet

Det är företaget ZeroMission som hjälper Naturvetarna att räkna på utsläppen av växthusgaser och lägga upp strategier för att minska utsläppen.

– Tanken är att förbättringar hela tiden ska kunna göras. En sådan är att även ha med resor till och från arbetet i klimatbokslutet. Detsamma gäller inköp av IT, där produktion och användning av serverutrymme har stor påverkan, säger Ida Åberg Berzén, klimatstrateg på ZeroMission.

Däremot ingår uppvärmning av lokaler, el och annat i Naturvetarnas klimatbokslut.

De utsläpp som kvarstår efter att åtgärder har satts in klimatkompenseras i ett skogsprojekt i Tanzania, som syftar till att bevara skogen.

Kan man lita på att det är hållbart?

– Vi har skapat incitament för att skydda skogen, där rätten för lokalbefolkningen att äga och bruka mark är en viktig pusselbit. Skogen patrulleras av vakter som skyddar skogen från avverkning. En certifiering av oberoende part görs årligen, säger Ida.

Tanken är att skogen ska binda koldioxid och samtidigt leverera ekosystemtjänster, som ökad biologisk mångfald, skydd mot jorderosion och ett bättre mikroklimat. Med fruktträd kan också mat produceras.

Klimatnytta lönar sig

Om allt fungerar som det är tänkt får projektdeltagarna betalt i relation till klimatnytta - hur mycket koldioxid som binds. 80 procent av krediten betalas ut, resten sparas i en buffert till oförutsedda händelser, till exempel om skog skulle avverkas illegalt.

– Utöver detta jobbar vi med projekt som ger klimatnytta på andra sätt, till exempel genom att införa effektiva spisar och att utnyttja biogas från kodynga, som minskar uttaget av brännved, säger Ida.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera