Frågor & svar
Vi erbjuder

Naturvetarna vill ha överenskommelsen

Det blev ingen överenskommelse om spelreglerna på arbetsmarknaden. I sista stund hoppade LO av det förslag som låg på bordet. PTK, som Naturvetarna är en del av, och Svenskt Näringsliv var nöjda med förslaget och ställde sig bakom det.

Publicerad: Uppdaterad:

– Det fanns många bra och viktiga delar i överenskommelsen som är framåtsyftande. Det handlar bland annat om omställning genom kompetensutveckling som skulle skapa större trygghet på arbetsmarknaden, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Svenska modellen

Han beklagar att LO inte kunde ställa sig bakom överenskommelsen.

– Det här hade varit ett bra tillfälle att visa att den svenska modellen fungerar, där parterna och inte politikerna bestämmer spelreglerna på arbetsmarknaden, säger Per Klingbjer.

Kompetensstöd

I det slutliga förslaget till överenskommelse fanns en rad stora och viktiga förändringar som enligt PTK och Naturvetarna sammantaget hade stärkt tryggheten. Bland annat ett nytt kompetensstöd som skulle givit individen rätt till ekonomiskt stöd för att för att utveckla sin kompetens, både anställda och de mellan jobb.

Läs förslaget i sin helhet.

– Överenskommelsen hade inneburit ett nytt och mer offensivt sätt att skapa trygghet på arbetsmarknaden. Parterna hade bland annat enats om att kraftfullt förbättra individens möjligheter till kompetensutveckling. Det hade stärkt individens trygghet, men också svensk konkurrenskraft och omställningsförmåga, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

Bättre rustad

PTK anser också att de tänkta förändringarna av anställningsskyddet skulle ha säkrat det fackliga inflytandet och inneburit ett fortsatt starkt skydd.

– Totalt sett hade tryggheten på arbetsmarknaden förbättrats och Sverige hade stått bättre rustat för omställning, avslutar Martin Linder.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera