Fråga oss här!
Vi erbjuder

Coronaviruset och covid-19

Naturvetarna följer utvecklingen kring och spridningen av covid-19, orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Här finner du frågor och svar angående detta.

Publicerad: Uppdaterad:

Vi följer också berörda myndigheters rekommendationer. Den riskbedömning som Folkhälsomyndigheten gör är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu. Vi kommer därför kontinuerligt att uppdatera informationen på vår hemsida, men rekommenderar att du också håller dig uppdaterad med information från myndigheterna (se länkar lite längre ner).

Naturvetarna har den 16 mars 2020 med omedelbar verkan ställt in alla fysiska utbildningar/seminarier/externa möten och aktiviteter där förbundet står som värd eller som Naturvetarna bjudit in till. Beslutet gäller tills vidare. Även när det gäller externa besök till Naturvetarnas kansli kommer sådana besök bara tas emot om de anses som verksamhetskritiska tills vidare. Läs mer om riktlinjerna för externa besök på denna länk

 

In English

For information in English, click here.

 

Frågor och svar

Kan en arbetsgivare stänga av mig utan lön om jag har varit på resa i ett land där smittan finns?

Det kan förekomma skillnader i hur en arbetsgivare kan/får hantera situationen utifrån vilken arbetsmarknadssektor du arbetar inom.

För dig som arbetar statligt så ger till exempel Villkorsavtal-T rätt till full lön för smittbärare, samt misstänkta smittbärare. Observera att ett läkarintyg krävs.

Om du är anställd inom en kommun eller region, har arbetsgivaren också rätt att besluta att du ska stanna hemma för att förhindra smitta, och du bibehåller då din lön.

För den privata sektorn är det inte reglerat på samma sätt, dels för att det inte finns kollektivavtal på alla arbetsplatser, och dels för att det inte är reglerat i alla kollektivavtal. Om en privat arbetsgivare beordrar dig att stanna hemma, är utgångspunkten att du ska ha lön.

Vid arbete i hemmet, vad gäller med försäkringar?

Under Corona-pandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, bland annat för att minska smittspridningen till exempel i rusningstrafik. Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Vad gäller i övrigt kring försäkringar?

På denna länk läser du om vad som gäller för AFA-försäkringarna: smittsam sjukdom - arbetsskadeförsäkringen, hemarbete, sjukförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring.

Om jag har en inbokad semesterresa till ett drabbat område, kan arbetsgivaren hindra mig från att åka?

Huvudregeln är att arbetsgivaren inte har rätt att besluta över din fritid. Om du åker på en resa till ett drabbat område, och arbetsgivaren inte vill att du ska komma till jobbet efter hemkomst, är utgångspunkten att du ska få lön om du måste stanna hemma. se också fråga och svar lite längre upp).

Däremot så har den enskilde individen, enligt smittskyddslagen, en skyldighet att vara uppmärksam samt vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att medverka till att inte sprida smittan.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semester på grund av arbetsbrist som uppkommit i och med coronakrisen?

12§ i semesterlagen säger: "Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Även utan stöd av avtal får en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det. Lag (2009:1439)." Vid förläggning av annan semesterledighet än sådan som avses i 12 §, ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om förhandling med arbetstagarens organisation inte har ägt rum. Lag (2009:1439).

Vad har jag för rättigheter att avboka min resa?

Här besvarar Naturvetarnas samarbetspartner Help juristförsäkring frågor kring flygresor

När har jag rätt till smittbärarpenning?

Om en läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av att du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom har du rätt till smittbärarpenning. Du ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan och måste kunna styrka ansökan med ett läkarintyg.

Vad ska jag göra om jag får sjukdomssymtom?

Ta kontakt med sjukvården via 1177 och sjukanmäl dig enligt de rutiner som gäller hos din arbetsgivare.

Regeringen har den 11 mars 2020 aviserat att man tillfälligt slopar karensavdraget, i ett första skede i en och en halv månad men med möjlighet till förlängning om det skulle krävas: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalligt-slopat-karensavdrag/

Krav på sjukintyg är också tillfälligt upphävt under sjuklöneperioden: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/upphavt-krav-pa-lakarintyg-under-sjukloneperioden/

Har du fler frågor?

Hittar du inte svar på din fråga, välkommen att kontakta oss på radgivning@naturvetarna.se eller 08-466 24 80.

 

Tänk på a-kassan - är du med?

A-kassan är grunden till vår inkomstförsäkring – utan a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen alls. Avgiften betalar du direkt till Akademikernas a-kassa.

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen på grund av Corona

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning under 2020. Läs mer här. 

Kontrollera ditt medlemskap genom att logga in på akademikernasakassa.se/minasidor

Är du ännu inte medlem ansöker du direkt på akademikernasakassa.se/medlemsansokan