Fråga oss här!
Vi erbjuder

”Tillsammans kommer vi fram till bra saker”

Ulla Jennische är ett välkänt ansikte för många. Viljan att bidra till något bra ligger henne varmt om hjärtat och med det följer engagemang och omsorg om arbetsplatsen, kollegorna och det fackliga arbetet.

Publicerad: Uppdaterad:

– Jag gillar att lära känna verksamheten och vara med där det händer, säger hon.

Hon är inne på sitt sjätte år som ordförande i Saco-S-föreningen på Naturvårdsverket. Drygt 400 av cirka 600 anställda är medlemmar, och föreningen är det klart största facket här.

– Det roligaste är att jobba tillsammans med arbetsgivaren. Tack vare vårt samverkansavtal diskuterar vi löpande olika saker som händer.

En stor del av det fackliga uppdraget är omsorgen om medlemmarna. Deras frågor kan röra sig om konflikter eller annat i arbetssituationen. Inledningsvis är det alltid den lokala styrelsen som stöttar, men behövs mer hjälp kallas en ombudsman från medlemmens fackförbund in.

I grunden är Ulla Jennische kemist. Redan på första jobbet, på Pharmacia i slutet av 70-talet, blev hon fackligt aktiv. Så har det förblivit under årens lopp där hon har jobbat; Länsstyrelsen i Uppsala, Miljökontoret i Uppsala och nu på Naturvårdsverket, där hon har varit i omgångar.

Vad är svårt i uppdraget?

Ulla Jennische nämner att det ibland finns en förväntan hos medlemmarna att facket ska kunna påverka enskilda medarbetares löner. Är någon inte nöjd med löneutvecklingen kan det vara svårt att förklara att lokala facket endast ser till att löneprocessen följs. Att bedöma enskilda insatser hos arbetstagarna är upp till chefen.

– Det går inte att få alla nöjda, konstaterar hon och jämför med placering; vissa vill ha egna arbetsplatser och andra trivs med att jobba aktivitetsbaserat.

Våga pröva!

Vad har Ulla Jennische för tips till den som inte varit med så länge? Våga pröva, våga engagera dig, säger hon och understryker hur mycket ett fackligt uppdrag ger och hur roligt det är att få vara inblandad i det som händer. På Naturvårdsverket fungerar samverkan bra, även om de inte alltid är överens i sakfrågor.

– Genom bra diskussioner kommer vi gemensamt fram till bra saker, säger hon.

Ett lyckat exempel på vad de har uppnått är ett riktigt bra arbetstidsavtal. Det tog många och långa diskussioner, vilket man får räkna med ibland. Avtalet är väldigt flexibelt, som innebär att de inte har några fasta tider alls. Bra och tidsenligt, anser hon. Genom avtalet förbättrades även villkoren vid tjänsteresor betydligt.

Om man är på en arbetsplats där samarbetsklimatet är lite knackigt, tycker Ulla Jennische att det är klokt att inleda med att identifiera det man är överens om, och inte försöka leta konflikter.

– Börja med att sitta ner och prata med arbetsgivaren ganska ordentligt, få igång en god start på samtalen, säger hon.

Hon tycker ändå att många arbetsgivare har en målbild av arbetssituationen som stämmer ganska väl överens med Sacos. Ett mål med ett partsgemensamt samverkansavtal är att komma fram till bra arbetsformer. Ulla Jennische föredrar samverkansavtal framför MBL-förhandlingar – då blir det mindre av ”strid och kamp” och mer av att försöka komma överens.

Värnar även cheferna

En utmaning hon nämner är att försöka stötta chefsmedlemmarna och värna deras arbetsmiljö. De har en tuff arbetsbörda med mycket administration.

– Jag vikarierade som chef för några år sen, vilket var nyttigt och bra. Jag visste att det var en tung arbetsbörda, men det blev ännu tydligare för mig efter det.

Vid nyanställningar är de lokala facken och skyddsombuden med på introduktionsutbildningarna, vilket hon uppskattar mycket. Då är hon tydlig med att fackligt medlemskap ger möjlighet till påverkan och att många medlemmar är en förutsättning för fortsatt bra kollektivavtal. Och för att värva medlemmar är synligheten A och O, exempelvis genom att informera om vad som händer i styrelsen och vad man uppnår genom samverkan.

Christina Jägare

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera