Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Varför valde du att bli naturvetare?

Framtida utmaningar råder det ingen brist på. Som naturvetare kommer du att kunna jobba med alltifrån livsmedelssäkerhet, rent dricksvatten och hållbara hav, städer och skogsbruk till biologisk mångfald, energi, återvinning och förnybara material.

Vi är nyfikna på vad som var avgörande för dig att studera naturvetenskap?

Publicerad:

Kommentarer

Jakob Lavröd 2019-04-25

Att vilja och vara naturvetare handlar inte bara om en övertygelse om att framtidens problem måste lösas genom kunskap och naturvetenskapliga framsteg, utan också om en personlig relation till naturen själv, där varje sandkorn, motorväg och solsystem är sammanknutet i en enorm väv. Att vara naturvetare är att precis som världen blir lite klarare för den med mörkerseende i kolmökret, att få ett nytt sätt att se på allt och därmed också kunna handla för att göra världen bättre, oavsett hur stora utmaningarna är.
Kommentera