Fråga oss här!
Vi erbjuder

Anton 2019-01-11

På vår hemsida står: "Försäkringen gäller: ... * Anhöriginvandring * LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade" I avtalet står under kap. 2: "Detta gäller med undantag för: • Ärenden som faller inom bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ... • Utlänningstvister inräknat asylsökande, uppehållstillstånd och invandring" Under kap. 3 nämns inte anhöriginvandring och LSS giltiga ärenden för bistånd vid tvist. Tolkar jag avtalet fel?
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies