Fråga oss här!
Vi erbjuder

Navigera rätt i karriären med en person- eller karriärprofilanalys

Lär känna dina drivkrafter, styrkor och ditt beteende lite bättre. Med en person- eller karriärprofilanalys får du bättre självkännedom och stöd i karriären. Vi förklarar vilken analys du kan använda dig av i vilken situation.

Publicerad: Uppdaterad:

Vad är en personprofilanalys?

– Det är ett verktyg för att öka sin självkännedom. Du lär känna dig själv, dina styrkor och hur du tenderar att agera i olika situationer. Först får du svara på ett webbaserat frågeformulär och sedan får du återkoppling på resultatet i samtal med en karriärrådgivare. Tillsammans diskuterar vi resultaten, hur du kan tolka dem och hur du kan använda detta i din nuvarande situation. Du får också en kort skriftlig sammanfattning av analysen, säger Elisabeth Möller, karriärrådgivare på Naturvetarna.

Vad kan jag lära mig om mig själv?

 Analysen identifierar dina styrkor och beteendemönster på arbetet, till exempel hur du kommunicerar, fattar beslut, agerar under press eller tenderar att vara som ledare. Det kan bidra till insikter om vad du behöver för att komma till din rätt i ett jobb. e som gör en personprofilanalys brukar uppskatta att i dialog med oss få hjälp att vända och vrida på sin självbild och att sätta ord på sina styrkor. På köpet kan du även få större förståelse för andras beteende, säger Elisabeth Möller.

När kan jag använda mig av analysen?

 Den kan vara värdefull när du ska skriva en jobbansökan eller gå på en intervju, men också inför ett utvecklingssamtal eller omorganisation. Du får mer kännedom om dina styrkor och kan fundera på om du får utlopp för dem idag eller om det är nåt du vill ändra i din nuvarande roll. Denna typ av analys görs också ofta av arbetsgivare vid rekryteringar så det kan vara ett sätt att prova på innan det är skarpt läge.

 

Vad är en karriärprofilanalys?

 Den identifierar dina drivkrafter i arbetet och vilken typ av karriärmönster du föredrar. Efter att du svarat på ett webbaserat frågeformulär får du en skriftlig rapport. Om du vill kan du även boka ett återkopplingssamtal med en av Naturvetarnas karriärrådgivare som är certifierad i verktyget, säger Elisabeth Möller, karriärrådgivare.

Vad får jag veta om min karriärprofil?

 Det finns fyra olika karriärinriktningar – expert, linjär, utvidgande och episodisk. Du får kunskap om vilken eller vilka utav dessa inriktningar som kännetecknar dig och vilka drivkrafter du har i arbetet, säger Elisabeth Möller.

När kan jag använda mig av analysen?

 Då du funderar kring din fortsatta karriärutveckling. Vad som kännetecknar en lyckad karriär varierar mellan individer, det gäller att hitta en karriär som passar dina drivkrafter. Analysen hjälper dig också att fundera över vilka val du kan göra i jobbet som gör att du får användning av dina drivkrafter. Detta kan vara ett verktyg i din karriärplanering, det vill säga att sätta mål för vart du vill och hur du ska ta dig dit.

Läs mer om och boka personprofilanalys här. 

Läs mer om och boka karriärprofilanalys här. 

Johanna Rösth

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera