Fråga oss här!
Vi erbjuder
Det saknas forskning om sjukdomar kopplade till graviditet.

Forskning om kvinnors sjukdomar en bristvara

Kvinnosjukdomar är ofta lågprioriterade inom forskningen och många gånger saknas kvinnor i forskningsstudier. Utebliven forskning kan leda till mer lidande och högre dödlighet. 

Publicerad:

Det saknas mycket forskning inom typiska kvinnosjukdomar, så som endometrios, inkontinens samt sjukdomar kopplade till graviditet. Det menar Karin Schenck-Gustafsson som är professor på Karolinska universitetssjukhuset. 

– När det gäller dessa sjukdomar finns det också en koppling till framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Havandeskapsförgiftning är ett sådant exempel och den första undersökningen av hur en normal graviditet påverkar hjärt-kärlsystemet kom först i november förra året. 

Just hjärt- och kärlsjukdomar drabbar båda könen lika mycket. Men trots det saknas kvinnor i studierna. 

– De har under lång tid knappt funnit med i studierna. Nyligen publicerades en stor, svensk, studie som visade att kvinnor med hjärtinfarkt hade högre dödlighet än män och fick dessutom inte behandling enligt gällande riktlinjer, säger Karin Schenck-Gustafsson och avslutar:

 – Jag tror att en av anledningarna kan vara att det helt enkelt funnits för få kvinnor inom yrket.

Genusmedicin

Karin Schenck-Gustafsson är grundare av ett centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet, just för att lyfta kvinnofrågor inom sjukdomsforskning. Centrat är ett av de första i sitt slag i världen. 

Text: Josefine Hallgren 

Detta är en av artiklarna i serien Forskning som inte blev av.

Det finns vetenskapsmän som för alltid satt avtryck i vår historia och det finns forskning som förändrat vår värld. Och sedan finns det forskning som kanske kunde gjort det, om den fått chansen. Här hittar du alla artiklar:

Hennes arbetsplats försvann

Upp som en sol, ner som en pannkaka

Radoncentrum kunde gett bättre hälsa

Så kan mer forskning komma till nytta

Mer skolforskning skulle stärka eleverna

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies