Vi erbjuder
Amaya C. Lagos är med i styrelsen för Biomedicinska Analytikerföreningen. Hon jobbar inom Region Örebro län Foto: Andreas Hylthén

Nu firar vi Internationella BMA-dagen

Den 15 april är det Internationella dagen för biomedicinska analytiker. Eftersom det sammanfaller med påskafton, tjuvstartar vi firandet!
Publicerad:

“Jag förklarar gärna vad vi i BMA-föreningen vill och varför Naturvetarna är ett bra fackförbund för oss. De prioriterar rätt saker och alla yrken får lika mycket plats.” /Amaya C. Lagos

Runt om i landet bjuder vi på tårta och biomedicinska analytiker berättar om sitt arbete.

Naturvetarna ståndpunkter:

Kompetensen på labb ska användas på ett så optimalt sätt som möjligt. Låt varje yrkesgrupp göra det den är bäst på. För biomedicinska analytiker handlar det om att kvalitetssäkra labbmedicinen och val av metoder och instrument. Det höjer yrkets status och på sikt också lönerna.

I ett läge med brist på biomedicinska analytiker bör verksamhetschefen fundera på om det finns andra medarbetare som har den kompetens som krävs för att avlasta. Ännu ett sätt att trygga kompetensförsörjningen är att verka för att det är attraktivt att utbilda sig till biomedicinska analytiker, samt korta vägen för nyanlända biomedicinska analytiker att få sin legitimation.

Vid alla tjänstetillsättningar bör den individuella kompetensen stå i fokus. Chefen är ansvarig för att personalen har den kompetens som krävs.

Stimulera till samarbete mellan olika professioner för att uppnå bästa kvalitet på det arbete som utförs på labb.

Det ska löna sig för naturvetare att arbeta inom hälso- och sjukvården. Lika viktigt är att kunna komplettera sin kompetens utan att behöva genomföra en ny grundutbildning.